EU50
매도 4174.4
스프레드 스프레드3.5
매수 4177.9

Europe 50 - EU50 암호화폐로 거래하세요

매도 4174.4
스프레드 스프레드3.5
매수 4177.9
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

EU50 price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
Sep 24, 2021 4154.9 -37.8 -0.90% 4192.7 4216.1 4145.0
Sep 23, 2021 4192.5 47.8 1.15% 4144.7 4201.4 4144.6
Sep 22, 2021 4144.6 77.4 1.90% 4067.2 4161.6 4056.4
Sep 21, 2021 4067.4 39.2 0.97% 4028.2 4101.0 4022.9
Sep 20, 2021 4028.1 -85.0 -2.07% 4113.1 4120.8 3993.3
Sep 19, 2021 4113.0 5.4 0.13% 4107.6 4113.3 4102.9
Sep 17, 2021 4105.4 -67.1 -1.61% 4172.5 4205.5 4103.0
Sep 16, 2021 4172.4 9.0 0.22% 4163.4 4187.4 4150.5
Sep 15, 2021 4163.5 -17.7 -0.42% 4181.2 4194.8 4138.5
Sep 14, 2021 4181.2 -10.4 -0.25% 4191.6 4198.2 4158.5
Sep 13, 2021 4191.7 28.2 0.68% 4163.5 4206.1 4151.6
Sep 12, 2021 4163.4 8.5 0.20% 4154.9 4164.3 4151.9
Sep 10, 2021 4152.1 -1.6 -0.04% 4153.7 4202.3 4147.3
Sep 9, 2021 4153.6 -13.0 -0.31% 4166.6 4191.9 4130.1
Sep 8, 2021 4166.5 -39.6 -0.94% 4206.1 4220.9 4156.2
Sep 7, 2021 4207.5 -22.8 -0.54% 4230.3 4242.3 4205.6
Sep 6, 2021 4230.5 44.8 1.07% 4185.7 4250.1 4182.6
Sep 5, 2021 4185.8 -4.0 -0.10% 4189.8 4190.8 4185.7
Sep 3, 2021 4189.8 -28.3 -0.67% 4218.1 4235.3 4178.7
Sep 2, 2021 4218.0 0.7 0.02% 4217.3 4235.9 4211.0