SP35
매도 8760.9
스프레드 스프레드15.1
매수 8776.0

Spain 35 - SP35 암호화폐로 거래하세요

매도 8760.9
스프레드 스프레드15.1
매수 8776.0
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

SP35 price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
Sep 17, 2021 8760.9 -12.3 -0.14% 8773.2 8854.6 8747.7
Sep 16, 2021 8765.8 111.8 1.29% 8654.0 8766.3 8645.1
Sep 15, 2021 8665.1 -90.6 -1.03% 8755.7 8766.4 8619.0
Sep 14, 2021 8769.6 -44.8 -0.51% 8814.4 8842.1 8743.1
Sep 13, 2021 8806.6 115.5 1.33% 8691.1 8832.6 8690.1
Sep 10, 2021 8686.1 -131.5 -1.49% 8817.6 8833.9 8659.2
Sep 9, 2021 8767.3 -28.0 -0.32% 8795.3 8822.8 8716.1
Sep 8, 2021 8837.3 -40.1 -0.45% 8877.4 8908.4 8739.1
Sep 7, 2021 8882.3 12.5 0.14% 8869.8 8895.8 8840.5
Sep 6, 2021 8875.0 12.3 0.14% 8862.7 8907.9 8862.7
Sep 3, 2021 8842.9 -143.5 -1.60% 8986.4 8986.4 8836.7
Sep 2, 2021 8957.3 -18.0 -0.20% 8975.3 9016.1 8949.6
Sep 1, 2021 8993.4 102.5 1.15% 8890.9 9051.3 8890.9
Aug 31, 2021 8852.8 -17.7 -0.20% 8870.5 8907.8 8775.3
Aug 30, 2021 8857.5 -53.9 -0.60% 8911.4 8928.5 8846.3
Aug 27, 2021 8919.9 42.0 0.47% 8877.9 8934.9 8840.9
Aug 26, 2021 8893.3 -47.3 -0.53% 8940.6 8948.3 8882.1
Aug 25, 2021 8968.2 29.5 0.33% 8938.7 8990.7 8929.4
Aug 24, 2021 8954.5 -24.4 -0.27% 8978.9 9004.7 8873.2
Aug 23, 2021 8960.7 -19.0 -0.21% 8979.7 8988.0 8901.6