SP35
매도 8818.7
스프레드 스프레드18.0
매수 8836.7

Spain 35 - SP35 암호화폐로 거래하세요

매도 8818.7
스프레드 스프레드18.0
매수 8836.7
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

SP35 price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
Jan 18, 2022 8782.7 -19.1 -0.22% 8801.8 8813.8 8749.7
Jan 17, 2022 8820.2 15.3 0.17% 8804.9 8859.2 8799.9
Jan 14, 2022 8788.4 37.0 0.42% 8751.4 8801.9 8727.4
Jan 13, 2022 8791.4 45.3 0.52% 8746.1 8811.9 8726.4
Jan 12, 2022 8750.1 -55.4 -0.63% 8805.5 8812.8 8742.2
Jan 11, 2022 8773.2 26.0 0.30% 8747.2 8779.9 8709.1
Jan 10, 2022 8714.9 -39.7 -0.45% 8754.6 8776.1 8668.3
Jan 7, 2022 8756.7 -28.0 -0.32% 8784.7 8785.4 8698.5
Jan 6, 2022 8784.3 140.5 1.63% 8643.8 8800.8 8638.5
Jan 5, 2022 8766.3 4.7 0.05% 8761.6 8814.8 8760.4
Jan 4, 2022 8769.3 -42.6 -0.48% 8811.9 8826.9 8768.4
Jan 3, 2022 8785.8 77.7 0.89% 8708.1 8805.0 8693.1
Dec 30, 2021 8699.3 24.5 0.28% 8674.8 8726.0 8654.6
Dec 29, 2021 8667.2 -14.2 -0.16% 8681.4 8701.4 8636.4
Dec 28, 2021 8683.5 56.0 0.65% 8627.5 8702.2 8601.0
Dec 27, 2021 8627.2 88.0 1.03% 8539.2 8630.2 8502.2
Dec 23, 2021 8542.7 62.4 0.74% 8480.3 8584.8 8469.7
Dec 22, 2021 8462.1 62.6 0.75% 8399.5 8469.6 8366.3
Dec 21, 2021 8404.2 47.8 0.57% 8356.4 8414.0 8270.1
Dec 20, 2021 8268.7 130.1 1.60% 8138.6 8270.2 8056.5