UK100
매도 7215.5
스프레드 스프레드3.6
매수 7219.1

UK 100 - UK100 암호화폐로 거래하세요

매도 7215.5
스프레드 스프레드3.6
매수 7219.1
1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
History
iPhone Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image
세계 최고의 토큰화 주식, 지수, 원자재 및 FX 쌍을 암호화폐 또는 명목 화폐로 거래하세요
iMac Image

Market news

1BTC
투자
20BTC
수익
레버리지:
x20
레버리지의 힘
여러분이 넣는 1 비트코인마다 100 비트코인으로 큰 리그에서 거래하세요

UK100 price history

Date Close Change Change(%) Open 높음 낮음
Oct 21, 2021 7201.7 -6.7 -0.09% 7208.4 7224.4 7199.2
Oct 20, 2021 7206.0 -27.1 -0.37% 7233.1 7238.0 7200.0
Oct 19, 2021 7228.9 26.8 0.37% 7202.1 7230.8 7192.2
Oct 18, 2021 7199.6 -24.4 -0.34% 7224.0 7239.9 7182.7
Oct 17, 2021 7221.3 -16.9 -0.23% 7238.2 7247.7 7220.5
Oct 15, 2021 7237.6 15.0 0.21% 7222.6 7246.8 7209.2
Oct 14, 2021 7219.4 46.7 0.65% 7172.7 7222.6 7169.3
Oct 13, 2021 7168.2 51.8 0.73% 7116.4 7172.6 7085.3
Oct 12, 2021 7119.2 9.0 0.13% 7110.2 7147.0 7058.7
Oct 11, 2021 7108.3 36.9 0.52% 7071.4 7149.5 7054.9
Oct 10, 2021 7071.7 -27.5 -0.39% 7099.2 7101.7 7055.0
Oct 8, 2021 7087.6 1.3 0.02% 7086.3 7111.5 7061.0
Oct 7, 2021 7085.3 33.0 0.47% 7052.3 7095.2 7040.8
Oct 6, 2021 7047.8 -16.3 -0.23% 7064.1 7074.4 6944.0
Oct 5, 2021 7061.6 21.9 0.31% 7039.7 7085.5 7003.3
Oct 4, 2021 7033.8 -45.2 -0.64% 7079.0 7080.3 6998.3
Oct 3, 2021 7074.0 6.9 0.10% 7067.1 7080.8 7057.7
Oct 1, 2021 7059.6 -17.1 -0.24% 7076.7 7082.6 6986.4
Sep 30, 2021 7076.9 -25.1 -0.35% 7102.0 7159.4 7061.0
Sep 29, 2021 7098.3 64.6 0.92% 7033.7 7118.9 7009.1