அடிப்படைகள் பக்கம்
பெயர் விலை பரவல் மாற்றம்
DOGE/USD வர்த்தகம் செய்தல் 0.07825 0.00059 -6.370%
Bitcoin / USD வர்த்தகம் செய்தல் 29153.10 0.15 -2.060%
Ethereum / USD வர்த்தகம் செய்தல் 1833.34 0.06 -6.340%
Litecoin / USD வர்த்தகம் செய்தல் 63.45 0.15 -7.520%
KNC/USD வர்த்தகம் செய்தல் 1.9148 0.0150 -12.230%