அடிப்படைகள் பக்கம்

பெயர் விலை பரவல் மாற்றம்
DOGE/USD வர்த்தகம் செய்தல் 0.0755437 0.0004443 +4.720%
Bitcoin / USD வர்த்தகம் செய்தல் 28115.85 0.15 +0.000%
Ethereum / USD வர்த்தகம் செய்தல் 1825.30 0.06 +3.240%
Litecoin / USD வர்த்தகம் செய்தல் 83.13 0.13 +2.900%
Bitcoin / EUR வர்த்தகம் செய்தல் 26086.75 5.70 -0.540%