BTC/ETH
விற்க 13.3961
பரவல் பரவல்0.3157
வாங்கு 13.7118

வர்த்தகம் Bitcoin / Ethereum - BTC/ETH வரைபடம்

BTC/ETH 13.7118
BTC/AUD 25385.23 BTC/RON 111572.75 BTC/SEK 176932.07 BTC/USDT 16987.70 BTC/BYN 42261.10 BTC/CAD 23187.34 BTC/CRC - BTC/CHF 15998.82 BTC/SGD 23079.76 BTC/CZK 394456.98 BTC/RUB 1321985.5 BTC/BGN - BTC/GBP 14095.56 BTC/TRY 316556.25 BTC/DKK 120668.94 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 16215.90 BTC/USD 16975.85 BTC/ZAR 294462.00 BTC/HUF 6683603.41 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 26881.66 BTC/NOK 170354.39 BTC/MXN 335662.43 BTC/IDR 265422233.02 BTC/PHP 949878.54 BTC/INR 1401877.99 BTC/PKR 3865661.41 QTUM/BTC 0.00013019 BNB/BTC 0.017053 BCH/BTC 0.00654 CAKE/BTC 0.0002326 CRV/BTC 0.00003969 CVC/BTC 0.00000600 BAL/BTC 0.000361 BTG/BTC 0.0008512 ADA/BTC 0.00001866 ENJ/BTC 0.00001838 BTS/BTC 0.00000063 STEEM/BTC 0.00001034 TRX/BTC 0.00000317 ETH/BTC 0.07385 ETC/BTC 0.0011439 EOS/BTC 0.00005607 SHIB/BTC 0.000000000552 XRP/BTC 0.00002300 XEM/BTC 0.00000192 NEO/BTC 0.000421 LTC/BTC 0.00462 MKR/BTC 0.03716 DOGE/BTC 0.00000586 HOT/BTC 0.00000010 SRM/BTC 0.00001403 REN/BTC 0.00000552 CHZ/BTC 0.00000943 GRT/BTC 0.00000378 LRC/BTC 0.00001482 1INCH/BTC 0.00002807 renBTC/BTC 1.0101 STORJ/BTC 0.00001934 COTI/BTC 0.00000427 INJ/BTC 0.00009709 RSR/BTC 0.00000052 JASMY/BTC 0.00000023 MATIC/BTC 0.0000534041 FTM/BTC 0.0000146342 SAND/BTC 0.0000365397 AVAX/BTC 0.0007978 ETH/DKK 8904.71 ETH/TRY 23361.29 ETH/USD 1252.57 ETH/THB 6255.53 ETH/GBP 1032.64 ETH/EUR 1196.89 ETH/AUD 1873.55 ETH/CZK 29111.90 ETH/SGD 1703.34 ETH/SEK 13058.26 ETH/CAD 1711.28 ETH/CHF 1180.75 ETH/RUB 90145.1 ETH/BYN 3118.77 ETH/RON 8078.20 ETH/USDT 1253.50 ETH/MXN 24772.72 ETH/NZD 1983.93 ETH/NOK 12572.57 ETH/ILS 5679.93 ETH/HUF 493266.54 ETH/JPY 171653.55 ETH/ZAR 21732.02 ETH/INR 103399.86 ETH/PHP 70061.25 ETH/IDR 19577041.95 ETH/PKR 285123.85
விற்க 13.3961
பரவல் பரவல்0.3157
வாங்கு 13.7118
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

BTC/ETH முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Dec 6, 2022 13.3412 0.0162 0.12% 13.3250 13.3454 13.2873
Dec 5, 2022 13.3246 0.1129 0.85% 13.2117 13.3955 13.1243
Dec 4, 2022 13.2116 -0.2433 -1.81% 13.4549 13.4576 13.1811
Dec 3, 2022 13.4549 0.4085 3.13% 13.0464 13.4809 12.9607
Dec 2, 2022 13.0432 -0.1022 -0.78% 13.1454 13.1698 12.9951
Dec 1, 2022 13.1458 0.0390 0.30% 13.1068 13.2787 13.0799
Nov 30, 2022 13.1069 -0.2518 -1.88% 13.3587 13.3872 12.9952
Nov 29, 2022 13.3588 -0.3612 -2.63% 13.7200 13.7619 13.2828
Nov 28, 2022 13.7200 0.1119 0.82% 13.6081 13.8055 13.5784
Nov 27, 2022 13.6080 0.1113 0.82% 13.4967 13.6356 13.4014
Nov 26, 2022 13.4967 -0.1274 -0.94% 13.6241 13.6411 13.3602
Nov 25, 2022 13.6241 -0.0093 -0.07% 13.6334 13.8332 13.5839
Nov 24, 2022 13.6333 -0.2255 -1.63% 13.8588 13.8673 13.5682
Nov 23, 2022 13.8589 -0.2053 -1.46% 14.0642 14.2063 13.7985
Nov 22, 2022 14.0630 -0.0250 -0.18% 14.0880 14.3720 14.0227
Nov 21, 2022 14.0879 0.0026 0.02% 14.0853 14.4209 13.9532
Nov 20, 2022 14.0853 0.5301 3.91% 13.5552 14.1471 13.4940
Nov 19, 2022 13.5537 -0.0569 -0.42% 13.6106 13.6674 13.4694
Nov 18, 2022 13.6120 -0.1333 -0.97% 13.7453 13.7953 13.5373
Nov 17, 2022 13.7454 0.2040 1.51% 13.5414 13.7607 13.4650