BTC/GBP

வர்த்தகம் Bitcoin / Pound Sterling - BTC/GBP வரைபடம்

BTC/GBP 21874.37
BTC/ETH 15.0466 BTC/AUD 41149.99 BTC/RON 111572.75 BTC/SEK 293961.74 BTC/USDT 27181.40 BTC/BYN 79863.30 BTC/CAD 36546.57 BTC/CRC - BTC/CHF 24724.49 BTC/SGD 36713.50 BTC/CZK 600210.73 BTC/RUB 1321985.5 BTC/BGN - BTC/TRY 569273.53 BTC/DKK 189187.00 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25412.40 BTC/USD 27220.60 BTC/ZAR 531107.42 BTC/HUF 9398546.40 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44872.17 BTC/NOK 300108.22 BTC/MXN 477496.18 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PHP 929410.09 BTC/INR 1396386.10 BTC/PKR 3860809.10 QTUM/BTC 0.00009754 BNB/BTC 0.011347 BCH/BTC 0.00422 CAKE/BTC 0.0000652 CRV/BTC 0.00003149 QNT/BTC 0.0043859 CVC/BTC 0.00000316 CRO/BTC 0.0000022723 BAL/BTC 0.000198 BTG/BTC 0.0004747 ADA/BTC 0.00001395 TWT/BTC 0.0000394901 ENJ/BTC 0.00001226 BTS/BTC 0.00000037 STEEM/BTC 0.00000675 TRX/BTC 0.00000285 ETH/BTC 0.07027 ETC/BTC 0.0006667 EOS/BTC 0.00003347 SHIB/BTC 0.000000000316 XRP/BTC 0.00001932 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000382 LTC/BTC 0.00348 MKR/BTC 0.02455 DOGE/BTC 0.00000267 HOT/BTC 0.00000006 SRM/BTC 0.00000269 REN/BTC 0.00000281 CHZ/BTC 0.00000376 GRT/BTC 0.00000485 LRC/BTC 0.00001031 1INCH/BTC 0.00001373 renBTC/BTC 1.0101 STORJ/BTC 0.00001109 COTI/BTC 0.00000258 INJ/BTC 0.00029668 RSR/BTC 0.00000052 JASMY/BTC 0.00000017 MATIC/BTC 0.0000330308 FTM/BTC 0.0000118941 SAND/BTC 0.0000210438 AVAX/BTC 0.0005352 RVN/BTC 0.0000007854 TWT/BTC 0.0000394703 CRO/BTC 0.0000022711 USDP/BTC 0.0000363158 QNT/BTC 0.0043881 XCN/BTC 0.0000000659 USDP/BTC 0.0000362981 XCN/BTC 0.0000000658 ETH/GBP 1534.27 BCH/GBP 94.50
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

BTC/GBP முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Jun 2, 2023 21543.40 153.42 0.72% 21389.98 21562.42 21159.61
Jun 1, 2023 21389.85 -457.00 -2.09% 21846.85 21945.87 21273.81
May 31, 2023 21846.59 -447.71 -2.01% 22294.30 22394.21 21657.05
May 30, 2023 22294.21 -151.85 -0.68% 22446.06 22568.47 22201.93
May 29, 2023 22446.06 -272.99 -1.20% 22719.05 23017.61 22262.32
May 28, 2023 22719.05 409.36 1.83% 22309.69 22840.02 22293.64
May 26, 2023 21633.86 160.33 0.75% 21473.53 21796.32 21301.05
May 25, 2023 21473.44 214.15 1.01% 21259.29 21582.17 20924.91
May 24, 2023 21259.29 -642.91 -2.94% 21902.20 21902.20 21074.38
May 23, 2023 21902.20 327.65 1.52% 21574.55 22083.12 21529.12
May 22, 2023 21574.48 129.75 0.61% 21444.73 21730.78 21278.80
May 21, 2023 21444.65 -69.41 -0.32% 21514.06 21514.06 21401.01
May 19, 2023 21528.83 -57.52 -0.27% 21586.35 21737.49 21388.64
May 18, 2023 21586.26 -347.65 -1.58% 21933.91 22045.03 21258.61
May 17, 2023 21933.82 301.22 1.39% 21632.60 21968.23 21275.30
May 16, 2023 21632.42 -40.44 -0.19% 21672.86 21772.90 21422.75
May 15, 2023 21672.86 71.06 0.33% 21601.80 22071.92 21465.91
May 14, 2023 21601.80 35.31 0.16% 21566.49 21630.31 21559.03
May 12, 2023 21209.12 -345.39 -1.60% 21554.51 21616.08 20722.46
May 11, 2023 21554.34 -297.69 -1.36% 21852.03 21905.95 21346.35