BTC/USDT

வர்த்தகம் BTC/USDT - BTC/USDT வரைபடம்

BTC/USDT 16461.80
BTC/ETH 13.6687 BTC/AUD 24602.11 BTC/RON 111572.75 BTC/SEK 174223.75 BTC/BYN 40276.45 BTC/CAD 22361.89 BTC/CRC - BTC/CHF 15697.81 BTC/SGD 22632.96 BTC/CZK 387977.69 BTC/RUB 1321985.5 BTC/BGN - BTC/GBP 13874.24 BTC/TRY 306821.85 BTC/DKK 118482.00 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 15917.45 BTC/USD 16446.40 BTC/ZAR 279647.70 BTC/HUF 6478454.89 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 26551.09 BTC/NOK 164806.22 BTC/MXN 316456.74 BTC/IDR 259136882.13 BTC/PHP 931214.02 BTC/INR 1343594.69 BTC/PKR 3744160.97 QTUM/BTC 0.00013186 BNB/BTC 0.017998 BCH/BTC 0.00678 CAKE/BTC 0.0002365 CRV/BTC 0.00004090 CVC/BTC 0.00000626 BAL/BTC 0.000360 BTG/BTC 0.0009237 ADA/BTC 0.00001880 ENJ/BTC 0.00001814 BTS/BTC 0.00000056 STEEM/BTC 0.00001061 TRX/BTC 0.00000329 ETH/BTC 0.07408 ETC/BTC 0.0011900 EOS/BTC 0.00005606 SHIB/BTC 0.000000000561 XRP/BTC 0.00002427 XEM/BTC 0.00000199 NEO/BTC 0.000409 LTC/BTC 0.00465 MKR/BTC 0.03961 DOGE/BTC 0.00000621 HOT/BTC 0.00000010 SRM/BTC 0.00001448 REN/BTC 0.00000656 CHZ/BTC 0.00000993 GRT/BTC 0.00000384 LRC/BTC 0.00001456 1INCH/BTC 0.00003175 renBTC/BTC 1.0101 STORJ/BTC 0.00001970 COTI/BTC 0.00000439 INJ/BTC 0.00009837 RSR/BTC 0.00000052 JASMY/BTC 0.00000024 MATIC/BTC 0.0000511804 FTM/BTC 0.0000133883 SAND/BTC 0.0000349257 USDT/USD 0.9996 BNB/USDT 295.83 BAND/USDT 1.8220 CAKE/USDT 3.8899 CRV/USDT 0.6720 PSG/USDT 5.53000 OCEAN/USDT 0.1400 DAI/USDT 1.0003 APE/USDT 4.1866 WBTC/USDT 16420.20 SNX/USDT 1.643 INJ/USDT 1.6125 BAL/USDT 5.9130 BCH/USDT 111.20 GRT/USDT 0.0629 ETH/USDT 1218.79 UMA/USDT 1.6800 LINK/USDT 7.33000 KNC/USDT 0.6210 XRP/USDT 0.39959 UNI/USDT 5.45900 LTC/USDT 76.55 COMP/USDT 37.37 DOGE/USDT 0.10196 MKR/USDT 651.51 SRM/USDT 0.2311 REN/USDT 0.1065 1INCH/USDT 0.52 HOT/USDT 0.00162 TWT/USDT 2.04480 CHZ/USDT 0.16290 ENJ/USDT 0.29780 LRC/USDT 0.23921 renBTC/USDT 20360.60 ETC/USDT 20.039 JASMY/USDT 0.00405 CVC/USDT 0.10286 RSR/USDT 0.00425 STORJ/USDT 0.32419 COTI/USDT 0.07211 MATIC/USDT 0.84251 FTM/USDT 0.22020 SAND/USDT 0.56545
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

BTC/USDT முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Nov 29, 2022 16422.80 214.40 1.32% 16208.40 16424.90 16091.20
Nov 28, 2022 16208.40 -211.60 -1.29% 16420.00 16476.00 15994.20
Nov 27, 2022 16419.50 -28.50 -0.17% 16448.00 16587.90 16394.30
Nov 26, 2022 16448.09 -63.41 -0.38% 16511.50 16688.50 16379.00
Nov 25, 2022 16511.50 -80.50 -0.49% 16592.00 16612.20 16339.90
Nov 24, 2022 16592.00 -10.00 -0.06% 16602.00 16796.80 16454.00
Nov 23, 2022 16602.00 386.40 2.38% 16215.60 16685.09 16153.30
Nov 22, 2022 16212.30 439.90 2.79% 15772.40 16290.40 15614.00
Nov 21, 2022 15769.10 -501.50 -3.08% 16270.60 16309.60 15477.00
Nov 20, 2022 16269.90 -421.10 -2.52% 16691.00 16740.00 16213.80
Nov 19, 2022 16692.00 0.00 0.00% 16692.00 16806.70 16550.40
Nov 18, 2022 16692.00 11.30 0.07% 16680.70 16978.90 16543.40
Nov 17, 2022 16679.40 28.40 0.17% 16651.00 16740.00 16406.90
Nov 16, 2022 16651.00 -235.00 -1.39% 16886.00 16993.50 16395.09
Nov 15, 2022 16886.00 276.70 1.67% 16609.30 17110.20 16524.00
Nov 14, 2022 16610.00 287.70 1.76% 16322.30 17180.30 15808.90
Nov 13, 2022 16322.30 -480.70 -2.86% 16803.00 16943.09 16244.00
Nov 12, 2022 16794.90 -252.50 -1.48% 17047.40 17108.70 16627.09
Nov 11, 2022 17046.09 -545.00 -3.10% 17591.09 17679.70 16388.20
Nov 10, 2022 17591.09 1657.19 10.40% 15933.90 18178.00 15766.70