2685
விற்க 2082.0
பரவல் பரவல்18.9
வாங்கு 2100.9
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

2685 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
May 23, 2022 2082.0 1.9 0.09% 2080.1 2084.1 2059.2
May 20, 2022 2106.1 47.9 2.33% 2058.2 2109.4 2042.3
May 19, 2022 2052.2 -2.1 -0.10% 2054.3 2068.2 2032.2
May 18, 2022 2123.9 15.9 0.75% 2108.0 2123.9 2096.9
May 17, 2022 2132.9 20.0 0.95% 2112.9 2137.4 2112.9
May 16, 2022 2103.0 -27.9 -1.31% 2130.9 2130.9 2096.1
May 13, 2022 2155.8 100.6 4.89% 2055.2 2155.8 2055.2
May 12, 2022 2061.1 -8.1 -0.39% 2069.2 2075.2 2047.3
May 11, 2022 2118.9 -23.9 -1.12% 2142.8 2153.8 2111.0
May 10, 2022 2211.6 45.0 2.08% 2166.6 2226.4 2166.6
May 9, 2022 2168.8 -12.9 -0.59% 2181.7 2196.6 2157.0
May 6, 2022 2124.0 16.8 0.80% 2107.2 2144.9 2106.9
May 2, 2022 2155.7 21.7 1.02% 2134.0 2165.2 2113.1
Nov 22, 2021 1973.5 31.8 1.64% 1941.7 1974.8 1930.7
Nov 19, 2021 1978.6 -1.0 -0.05% 1979.6 1997.5 1962.5
Nov 18, 2021 1994.5 4.1 0.21% 1990.4 1996.5 1947.6
Nov 17, 2021 2030.3 -51.8 -2.49% 2082.1 2087.2 2028.2
Nov 16, 2021 2099.1 -5.9 -0.28% 2105.0 2113.9 2091.0
Nov 15, 2021 2090.1 9.0 0.43% 2081.1 2094.2 2051.5
Nov 12, 2021 2050.3 -8.9 -0.43% 2059.2 2080.2 2030.2