8267
விற்க 2308.43
பரவல் பரவல்19.74
வாங்கு 2328.17
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

8267 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
May 23, 2022 2308.43 20.44 0.89% 2287.99 2311.42 2283.43
May 20, 2022 2276.56 -22.40 -0.97% 2298.96 2304.95 2275.16
May 19, 2022 2302.45 23.40 1.03% 2279.05 2311.92 2261.12
May 18, 2022 2335.33 -13.33 -0.57% 2348.66 2348.77 2330.24
May 17, 2022 2359.13 -0.59 -0.03% 2359.72 2374.67 2357.73
May 16, 2022 2382.63 -4.98 -0.21% 2387.61 2392.60 2364.21
May 13, 2022 2381.64 42.33 1.81% 2339.31 2381.64 2332.33
May 12, 2022 2292.50 -11.45 -0.50% 2303.95 2310.42 2283.53
May 11, 2022 2345.68 -6.58 -0.28% 2352.26 2361.22 2338.31
May 10, 2022 2378.05 17.50 0.74% 2360.55 2386.22 2338.24
May 9, 2022 2383.04 -17.34 -0.72% 2400.38 2444.89 2380.54
May 6, 2022 2465.70 4.97 0.20% 2460.73 2466.30 2447.38
May 2, 2022 2455.94 5.57 0.23% 2450.37 2461.72 2442.80
Nov 22, 2021 2711.23 36.26 1.36% 2674.97 2717.41 2674.96
Nov 19, 2021 2695.79 21.91 0.82% 2673.88 2703.37 2673.88
Nov 18, 2021 2673.48 -5.87 -0.22% 2679.35 2683.45 2650.97
Nov 17, 2021 2681.45 -37.83 -1.39% 2719.28 2726.87 2675.48
Nov 16, 2021 2743.11 2.90 0.11% 2740.21 2750.18 2738.71
Nov 15, 2021 2739.72 -2.48 -0.09% 2742.20 2759.25 2731.25
Nov 12, 2021 2750.08 -5.08 -0.18% 2755.16 2755.16 2730.76