5201
விற்க 4471.0
பரவல் பரவல்43.0
வாங்கு 4514.0
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

5201 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 30, 2022 4471.0 -49.8 -1.10% 4520.8 4538.2 4456.0
Sep 29, 2022 4555.6 64.7 1.44% 4490.9 4568.5 4490.9
Sep 28, 2022 4446.1 -35.5 -0.79% 4481.6 4506.8 4406.3
Sep 27, 2022 4541.4 0.6 0.01% 4540.8 4595.4 4526.4
Sep 26, 2022 4520.8 -64.7 -1.41% 4585.5 4599.0 4500.8
Sep 22, 2022 4670.2 59.4 1.29% 4610.8 4676.5 4610.4
Sep 21, 2022 4640.2 -15.0 -0.32% 4655.2 4685.0 4632.2
Sep 20, 2022 4739.8 -20.0 -0.42% 4759.8 4822.0 4739.8
Sep 16, 2022 4754.7 -10.2 -0.21% 4764.9 4789.7 4750.8
Sep 15, 2022 4770.5 0.8 0.02% 4769.7 4793.6 4754.8
Sep 14, 2022 4759.7 34.8 0.74% 4724.9 4789.7 4719.9
Sep 13, 2022 4835.0 -9.4 -0.19% 4844.4 4847.5 4814.5
Sep 12, 2022 4839.5 -24.8 -0.51% 4864.3 4933.9 4829.5
Sep 9, 2022 4839.5 0.1 0.00% 4839.4 4859.4 4824.4
Sep 8, 2022 4849.3 94.4 1.99% 4754.9 4857.8 4750.4
Sep 7, 2022 4739.9 44.9 0.96% 4695.0 4741.4 4694.9
Sep 6, 2022 4724.8 -0.4 -0.01% 4725.2 4735.8 4690.1
Sep 5, 2022 4700.0 -29.9 -0.63% 4729.9 4731.2 4685.6
Sep 2, 2022 4714.9 -0.1 -0.00% 4715.0 4729.8 4684.9
Sep 1, 2022 4719.9 34.8 0.74% 4685.1 4727.0 4685.1