1288
விற்க 2.32
பரவல் பரவல்0.06
வாங்கு 2.37
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1288 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 30, 2022 2.317 0.030 1.31% 2.287 2.327 2.277
Sep 29, 2022 2.278 -0.049 -2.11% 2.327 2.347 2.258
Sep 28, 2022 2.309 -0.035 -1.49% 2.344 2.346 2.307
Sep 27, 2022 2.357 -0.019 -0.80% 2.376 2.376 2.357
Sep 26, 2022 2.378 -0.018 -0.75% 2.396 2.404 2.376
Sep 23, 2022 2.417 0.001 0.04% 2.416 2.426 2.416
Sep 22, 2022 2.406 0.000 0.00% 2.406 2.414 2.406
Sep 21, 2022 2.427 0.001 0.04% 2.426 2.435 2.426
Sep 20, 2022 2.437 0.000 0.00% 2.437 2.438 2.436
Sep 19, 2022 2.434 -0.004 -0.16% 2.438 2.443 2.426
Sep 16, 2022 2.444 -0.002 -0.08% 2.446 2.446 2.436
Sep 15, 2022 2.444 -0.002 -0.08% 2.446 2.446 2.444
Sep 14, 2022 2.444 -0.002 -0.08% 2.446 2.451 2.436
Sep 13, 2022 2.475 0.009 0.36% 2.466 2.475 2.446
Sep 9, 2022 2.475 0.039 1.60% 2.436 2.475 2.436
Sep 8, 2022 2.435 -0.028 -1.14% 2.463 2.464 2.426
Sep 7, 2022 2.465 -0.001 -0.04% 2.466 2.467 2.456
Sep 6, 2022 2.486 -0.009 -0.36% 2.495 2.495 2.485
Sep 5, 2022 2.495 0.009 0.36% 2.486 2.495 2.475
Sep 2, 2022 2.496 -0.030 -1.19% 2.526 2.526 2.495