9988
விற்க 105.1
பரவல் பரவல்1.5
வாங்கு 106.6
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

9988 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Feb 2, 2023 109.7 -1.0 -0.90% 110.7 111.4 108.8
Feb 1, 2023 109.0 0.9 0.83% 108.1 109.7 106.5
Jan 31, 2023 106.6 -2.4 -2.20% 109.0 109.7 104.8
Jan 30, 2023 107.8 -6.3 -5.52% 114.1 114.4 107.1
Jan 27, 2023 116.2 -0.5 -0.43% 116.7 117.3 115.1
Jan 26, 2023 116.5 -0.8 -0.68% 117.3 117.6 115.5
Jan 20, 2023 115.4 1.4 1.23% 114.0 116.1 113.5
Jan 19, 2023 111.1 0.8 0.73% 110.3 112.7 109.6
Jan 18, 2023 113.0 1.2 1.07% 111.8 114.0 110.0
Jan 17, 2023 113.4 0.1 0.09% 113.3 115.9 112.0
Jan 16, 2023 112.6 -0.5 -0.44% 113.1 114.4 110.2
Jan 13, 2023 112.0 2.4 2.19% 109.6 112.1 108.3
Jan 12, 2023 109.6 -2.5 -2.23% 112.1 112.2 107.1
Jan 11, 2023 112.0 0.9 0.81% 111.1 114.1 109.8
Jan 10, 2023 108.6 0.4 0.37% 108.2 109.2 106.3
Jan 9, 2023 109.1 4.0 3.81% 105.1 110.1 104.4
Jan 6, 2023 100.9 0.3 0.30% 100.6 101.9 99.0
Jan 5, 2023 98.9 -2.2 -2.18% 101.1 102.9 97.5
Jan 4, 2023 95.3 5.3 5.89% 90.0 95.7 88.9
Jan 3, 2023 88.0 3.2 3.77% 84.8 88.4 84.0