4503
விற்க 1985.73
பரவல் பரவல்16.44
வாங்கு 2002.17
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

4503 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
May 23, 2022 1985.73 22.02 1.12% 1963.71 1989.51 1961.29
May 20, 2022 1953.26 4.48 0.23% 1948.78 1955.85 1926.36
May 19, 2022 1953.36 -3.88 -0.20% 1957.24 1965.41 1940.71
May 18, 2022 1983.14 26.40 1.35% 1956.74 1990.51 1956.73
May 17, 2022 1951.76 1.40 0.07% 1950.36 1968.30 1931.34
May 16, 2022 1948.18 -26.48 -1.34% 1974.66 1998.58 1936.92
May 13, 2022 1951.67 24.22 1.26% 1927.45 1972.18 1927.45
May 12, 2022 1933.34 9.97 0.52% 1923.37 1938.82 1910.03
May 11, 2022 1949.77 24.90 1.29% 1924.87 1953.86 1921.48
May 10, 2022 1947.28 50.00 2.64% 1897.28 1951.96 1897.28
May 9, 2022 1912.42 -14.53 -0.75% 1926.95 1942.90 1892.38
May 6, 2022 1944.69 -6.08 -0.31% 1950.77 1955.25 1916.90
May 2, 2022 1951.17 26.31 1.37% 1924.86 1959.23 1913.89
Nov 22, 2021 1948.78 32.97 1.72% 1915.81 1952.86 1906.44
Nov 19, 2021 1916.90 -7.47 -0.39% 1924.37 1939.91 1915.91
Nov 18, 2021 1937.02 -0.78 -0.04% 1937.80 1949.38 1925.87
Nov 17, 2021 1950.17 -23.00 -1.17% 1973.17 1976.16 1947.24
Nov 16, 2021 1993.60 17.04 0.86% 1976.56 2005.15 1976.56
Nov 15, 2021 1973.48 -4.18 -0.21% 1977.66 1987.12 1970.29
Nov 12, 2021 1975.17 -19.42 -0.97% 1994.59 2001.07 1968.19