3988
விற்க 2.544
பரவல் பரவல்0.062
வாங்கு 2.606
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

3988 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 30, 2022 2.544 0.030 1.19% 2.514 2.554 2.504
Sep 29, 2022 2.504 -0.010 -0.40% 2.514 2.564 2.495
Sep 28, 2022 2.524 -0.050 -1.94% 2.574 2.584 2.524
Sep 27, 2022 2.594 -0.019 -0.73% 2.613 2.633 2.594
Sep 26, 2022 2.623 -0.020 -0.76% 2.643 2.643 2.623
Sep 23, 2022 2.653 0.020 0.76% 2.633 2.653 2.633
Sep 22, 2022 2.643 0.010 0.38% 2.633 2.643 2.633
Sep 21, 2022 2.653 0.000 0.00% 2.653 2.663 2.653
Sep 20, 2022 2.663 0.010 0.38% 2.653 2.663 2.653
Sep 19, 2022 2.653 0.010 0.38% 2.643 2.663 2.643
Sep 16, 2022 2.653 0.010 0.38% 2.643 2.653 2.643
Sep 15, 2022 2.653 0.000 0.00% 2.653 2.663 2.653
Sep 14, 2022 2.663 -0.010 -0.37% 2.673 2.683 2.663
Sep 13, 2022 2.683 -0.010 -0.37% 2.693 2.712 2.683
Sep 9, 2022 2.693 0.020 0.75% 2.673 2.702 2.663
Sep 8, 2022 2.663 0.000 0.00% 2.663 2.673 2.663
Sep 7, 2022 2.673 0.000 0.00% 2.673 2.683 2.663
Sep 6, 2022 2.663 -0.030 -1.11% 2.693 2.702 2.663
Sep 5, 2022 2.683 0.010 0.37% 2.673 2.693 2.673
Sep 2, 2022 2.693 -0.019 -0.70% 2.712 2.712 2.693