BTC/ETH
விற்க 12.1787
பரவல் பரவல்0.2848
வாங்கு 12.4635

வர்த்தகம் Bitcoin / Ethereum - BTC/ETH வரைபடம்

BTC/ETH 12.4635
BTC/AUD 34082.04 BTC/RON 111572.75 BTC/SEK 247372.11 BTC/USDT 24697.10 BTC/BYN 62871.70 BTC/CAD 31018.27 BTC/CRC - BTC/CHF 22846.30 BTC/SGD 33278.60 BTC/CZK 575238.33 BTC/RUB 1321985.5 BTC/BGN - BTC/GBP 20137.49 BTC/TRY 435000.50 BTC/DKK 175816.03 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 24083.25 BTC/USD 24696.85 BTC/ZAR 392971.57 BTC/HUF 9290931.32 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 37642.24 BTC/NOK 232059.27 BTC/MXN 481297.41 BTC/IDR 361967866.06 BTC/PHP 1373849.40 BTC/INR 1965038.91 BTC/PKR 5483472.60 QTUM/BTC 0.00017711 BNB/BTC 0.013354 BCH/BTC 0.00595 CAKE/BTC 0.0001819 CRV/BTC 0.00005950 CVC/BTC 0.00000722 BAL/BTC 0.000290 BTG/BTC 0.0012742 ADA/BTC 0.00002383 ENJ/BTC 0.00003001 BTS/BTC 0.00000058 STEEM/BTC 0.00001126 TRX/BTC 0.00000295 ETH/BTC 0.08122 ETC/BTC 0.0017725 EOS/BTC 0.00005548 SHIB/BTC 0.000000000629 XRP/BTC 0.00001591 XEM/BTC 0.00000227 XLM/BTC 0.00000524 NEO/BTC 0.000494 LTC/BTC 0.00265 MKR/BTC 0.04444 DOGE/BTC 0.00000319 HOT/BTC 0.00000010 SRM/BTC 0.00004498 REN/BTC 0.00000728 CHZ/BTC 0.00000758 GRT/BTC 0.00000630 LRC/BTC 0.00002065 1INCH/BTC 0.00003627 renBTC/BTC 1.0099 STORJ/BTC 0.00003055 COTI/BTC 0.00000514 INJ/BTC 0.00007775 RSR/BTC 0.00000047 JASMY/BTC 0.00000045 ETH/DKK 14020.45 ETH/TRY 34689.13 ETH/USD 2004.64 ETH/THB 6255.53 ETH/GBP 1594.07 ETH/EUR 1954.38 ETH/AUD 2717.87 ETH/CZK 45872.40 ETH/SGD 2653.80 ETH/SEK 19726.70 ETH/CAD 2473.56 ETH/CHF 1821.87 ETH/RUB 90145.1 ETH/BYN 5013.71 ETH/RON 8078.20 ETH/USDT 2004.00 ETH/MXN 38381.08 ETH/NZD 3001.78 ETH/NOK 18505.57 ETH/ILS 5679.93 ETH/HUF 740905.75 ETH/JPY 258097.65 ETH/ZAR 31337.53 ETH/INR 157631.56 ETH/PHP 110207.49 ETH/IDR 29036349.30 ETH/PKR 439872.97
விற்க 12.1787
பரவல் பரவல்0.2848
வாங்கு 12.4635
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

BTC/ETH முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Aug 14, 2022 12.2122 0.0323 0.27% 12.1799 12.2461 12.1406
Aug 13, 2022 12.1800 -0.1338 -1.09% 12.3138 12.3937 12.0963
Aug 12, 2022 12.3139 -0.2703 -2.15% 12.5842 12.6485 12.2896
Aug 11, 2022 12.5842 -0.1893 -1.48% 12.7735 12.8987 12.5482
Aug 10, 2022 12.7735 -0.6662 -4.96% 13.4397 13.5500 12.6731
Aug 9, 2022 13.4397 0.1949 1.47% 13.2448 13.5797 13.1933
Aug 8, 2022 13.2443 -0.2286 -1.70% 13.4729 13.6227 13.1798
Aug 7, 2022 13.4730 0.0545 0.41% 13.4185 13.5524 13.3401
Aug 6, 2022 13.4184 0.1529 1.15% 13.2655 13.4742 13.1646
Aug 5, 2022 13.2655 -0.6378 -4.59% 13.9033 13.9272 13.2348
Aug 4, 2022 13.9033 -0.0343 -0.25% 13.9376 14.1105 13.7565
Aug 3, 2022 13.9378 0.0058 0.04% 13.9320 14.1184 13.8456
Aug 2, 2022 13.9323 -0.1739 -1.23% 14.1062 14.3661 13.7600
Aug 1, 2022 14.1061 0.3859 2.81% 13.7202 14.1502 13.5979
Jul 31, 2022 13.7207 -0.0486 -0.35% 13.7693 13.8809 13.5196
Jul 30, 2022 13.7695 0.1219 0.89% 13.6476 14.1340 13.6131
Jul 29, 2022 13.6472 -0.0190 -0.14% 13.6662 14.0101 13.4970
Jul 28, 2022 13.6660 -0.1941 -1.40% 13.8601 14.0665 13.3727
Jul 27, 2022 13.8608 -0.6275 -4.33% 14.4883 14.6397 13.7882
Jul 26, 2022 14.4883 -0.1338 -0.92% 14.6221 15.1756 14.4687