BTC/USDT

வர்த்தகம் BTC/USDT - BTC/USDT வரைபடம்

BTC/USDT 23161.30
BTC/ETH 13.7534 BTC/AUD 33305.43 BTC/RON 111572.75 BTC/SEK 235767.70 BTC/BYN 60126.55 BTC/CAD 29846.69 BTC/CRC - BTC/CHF 22102.96 BTC/SGD 31940.64 BTC/CZK 556802.35 BTC/RUB 1321985.5 BTC/BGN - BTC/GBP 19329.80 BTC/TRY 417192.08 BTC/DKK 168842.12 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 22688.05 BTC/USD 23156.60 BTC/ZAR 385277.61 BTC/HUF 9024176.96 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 36852.42 BTC/NOK 225544.03 BTC/MXN 469212.28 BTC/IDR 344601809.40 BTC/PHP 1288088.21 BTC/INR 1843040.71 BTC/PKR 5262614.54 QTUM/BTC 0.00017446 BNB/BTC 0.014052 BCH/BTC 0.00583 CAKE/BTC 0.0001905 CRV/BTC 0.00005609 CVC/BTC 0.00000684 BAL/BTC 0.000257 BTG/BTC 0.0012237 ADA/BTC 0.00002223 ENJ/BTC 0.00002907 BTS/BTC 0.00000063 STEEM/BTC 0.00001090 TRX/BTC 0.00000299 ETH/BTC 0.07361 ETC/BTC 0.0015780 EOS/BTC 0.00005103 SHIB/BTC 0.000000000525 XRP/BTC 0.00001599 XEM/BTC 0.00000215 XLM/BTC 0.00000530 NEO/BTC 0.000478 LTC/BTC 0.00256 MKR/BTC 0.04709 DOGE/BTC 0.00000299 HOT/BTC 0.00000010 SRM/BTC 0.00004217 REN/BTC 0.00000771 CHZ/BTC 0.00000634 GRT/BTC 0.00000632 LRC/BTC 0.00001950 1INCH/BTC 0.00003515 renBTC/BTC 1.0099 STORJ/BTC 0.00002920 COTI/BTC 0.00000496 INJ/BTC 0.00006554 RSR/BTC 0.00000047 JASMY/BTC 0.00000045 USDT/USD 1.0004 BAND/USDT 1.7670 CRV/USDT 1.2947 PSG/USDT 8.52000 OCEAN/USDT 0.2187 DAI/USDT 1.0000 WBTC/USDT 23164.10 SNX/USDT 3.818 INJ/USDT 1.5174 BAL/USDT 5.9482 BCH/USDT 134.75 GRT/USDT 0.1399 ETH/USDT 1703.08 UMA/USDT 2.9500 LINK/USDT 8.75000 KNC/USDT 1.5290 XRP/USDT 0.36778 UNI/USDT 8.44101 LTC/USDT 59.19 COMP/USDT 58.92 DOGE/USDT 0.06910 MKR/USDT 1070.02 SRM/USDT 0.9737 REN/USDT 0.1761 1INCH/USDT 0.81 HOT/USDT 0.00248 TWT/USDT 1.12076 CHZ/USDT 0.14713 ENJ/USDT 0.67090 LRC/USDT 0.44996 renBTC/USDT 23314.50 JASMY/USDT 0.00988 CVC/USDT 0.15794 RSR/USDT 0.00900 STORJ/USDT 0.67554 COTI/USDT 0.11529
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

BTC/USDT முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Aug 9, 2022 23824.60 22.30 0.09% 23802.30 23862.80 23618.50
Aug 8, 2022 23802.30 636.80 2.75% 23165.50 24227.80 23146.80
Aug 7, 2022 23165.50 223.80 0.98% 22941.70 23388.80 22851.70
Aug 6, 2022 22940.80 -356.20 -1.53% 23297.00 23338.10 22906.40
Aug 5, 2022 23297.00 687.90 3.04% 22609.10 23451.20 22577.30
Aug 4, 2022 22610.50 -198.00 -0.87% 22808.50 23211.50 22390.10
Aug 3, 2022 22808.50 -164.70 -0.72% 22973.20 23620.10 22675.70
Aug 2, 2022 22973.20 -278.50 -1.20% 23251.70 23450.20 22662.80
Aug 1, 2022 23251.00 -41.20 -0.18% 23292.20 23483.50 22840.00
Jul 31, 2022 23292.20 -339.10 -1.43% 23631.30 24176.90 23228.00
Jul 30, 2022 23628.70 -128.40 -0.54% 23757.10 24648.60 23604.40
Jul 29, 2022 23757.20 -73.60 -0.31% 23830.80 24416.00 23425.20
Jul 28, 2022 23830.80 889.50 3.88% 22941.30 24182.80 22578.00
Jul 27, 2022 22941.20 1702.50 8.02% 21238.70 23083.80 21033.10
Jul 26, 2022 21239.70 -55.50 -0.26% 21295.20 21332.60 20718.40
Jul 25, 2022 21294.50 -1273.20 -5.64% 22567.70 22649.30 21248.00
Jul 24, 2022 22567.70 128.10 0.57% 22439.60 22992.70 22250.10
Jul 23, 2022 22436.40 -233.50 -1.03% 22669.90 22983.40 21944.30
Jul 22, 2022 22669.90 -469.60 -2.03% 23139.50 23738.00 22497.20
Jul 21, 2022 23139.50 -70.70 -0.30% 23210.20 23415.20 22333.80