1211
விற்க 198.25
பரவல் பரவல்2.60
வாங்கு 200.85
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1211 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 29, 2022 198.25 -9.15 -4.41% 207.40 209.60 197.95
Sep 28, 2022 203.10 -7.70 -3.65% 210.80 211.20 201.85
Sep 27, 2022 213.60 3.60 1.71% 210.00 213.95 208.00
Sep 26, 2022 211.20 4.40 2.13% 206.80 215.95 206.00
Sep 23, 2022 209.20 -2.20 -1.04% 211.40 214.35 208.00
Sep 22, 2022 213.20 2.00 0.95% 211.20 213.95 205.60
Sep 21, 2022 215.75 -3.80 -1.73% 219.55 219.55 214.35
Sep 20, 2022 220.20 2.45 1.13% 217.75 223.30 217.75
Sep 19, 2022 213.85 1.05 0.49% 212.80 218.35 212.80
Sep 16, 2022 213.80 1.40 0.66% 212.40 216.55 211.00
Sep 15, 2022 216.20 -2.75 -1.26% 218.95 221.55 213.95
Sep 14, 2022 218.55 -2.60 -1.18% 221.15 223.30 215.75
Sep 13, 2022 226.70 3.00 1.34% 223.70 228.70 222.35
Sep 9, 2022 220.55 3.20 1.47% 217.35 220.95 214.75
Sep 8, 2022 214.75 -6.85 -3.09% 221.60 223.50 213.20
Sep 7, 2022 221.35 6.80 3.17% 214.55 225.70 212.20
Sep 6, 2022 218.35 2.40 1.11% 215.95 219.55 213.75
Sep 5, 2022 213.40 -0.20 -0.09% 213.60 217.15 211.60
Sep 2, 2022 226.90 -3.00 -1.30% 229.90 231.10 223.30
Sep 1, 2022 230.70 -8.15 -3.41% 238.85 238.85 228.50