1211
விற்க 265.10
பரவல் பரவல்3.15
வாங்கு 268.25
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1211 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
May 26, 2022 260.70 -0.85 -0.32% 261.55 263.30 254.95
May 25, 2022 259.55 7.00 2.77% 252.55 262.60 250.95
May 24, 2022 252.15 -13.35 -5.03% 265.50 267.65 250.75
May 23, 2022 268.65 0.20 0.07% 268.45 273.05 263.50
May 20, 2022 266.90 2.00 0.76% 264.90 269.85 259.70
May 19, 2022 257.95 6.15 2.44% 251.80 261.30 251.15
May 18, 2022 258.30 5.95 2.36% 252.35 261.10 250.55
May 17, 2022 251.40 13.35 5.61% 238.05 254.35 236.85
May 16, 2022 236.05 -1.20 -0.51% 237.25 239.25 232.15
May 13, 2022 235.45 8.95 3.95% 226.50 237.10 226.50
May 12, 2022 225.80 -1.00 -0.44% 226.80 229.70 223.10
May 11, 2022 231.45 17.85 8.36% 213.60 236.45 213.20
May 10, 2022 215.05 8.85 4.29% 206.20 216.75 202.65
May 6, 2022 227.50 -1.20 -0.52% 228.70 232.45 226.90
May 5, 2022 237.05 -2.60 -1.08% 239.65 243.00 236.65
May 4, 2022 235.15 -1.90 -0.80% 237.05 240.60 231.85
May 3, 2022 233.35 4.40 1.92% 228.95 234.65 226.90
Apr 29, 2022 234.25 9.50 4.23% 224.75 234.45 221.75
Apr 28, 2022 225.80 1.10 0.49% 224.70 226.10 219.75
Apr 27, 2022 222.80 6.25 2.89% 216.55 225.10 210.80