6952
விற்க 1262.7
பரவல் பரவல்12.7
வாங்கு 1275.4
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

6952 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 30, 2022 1262.7 -18.0 -1.41% 1280.7 1283.7 1261.6
Sep 29, 2022 1292.5 14.9 1.17% 1277.6 1293.8 1269.6
Sep 28, 2022 1250.7 -11.3 -0.90% 1262.0 1262.0 1241.7
Sep 27, 2022 1269.7 7.0 0.55% 1262.7 1279.7 1262.7
Sep 26, 2022 1266.7 -13.9 -1.09% 1280.6 1284.0 1260.7
Sep 22, 2022 1294.6 -7.9 -0.61% 1302.5 1311.4 1288.5
Sep 21, 2022 1315.4 -0.1 -0.01% 1315.5 1332.2 1308.4
Sep 20, 2022 1336.4 6.1 0.46% 1330.3 1352.1 1330.3
Sep 16, 2022 1303.4 6.9 0.53% 1296.5 1308.9 1295.5
Sep 15, 2022 1305.4 -2.0 -0.15% 1307.4 1314.3 1303.5
Sep 14, 2022 1303.5 -0.4 -0.03% 1303.9 1310.7 1295.5
Sep 13, 2022 1345.4 -5.9 -0.44% 1351.3 1358.8 1341.3
Sep 12, 2022 1347.2 -5.1 -0.38% 1352.3 1352.4 1335.4
Sep 9, 2022 1335.4 14.9 1.13% 1320.5 1339.4 1320.5
Sep 8, 2022 1316.4 14.9 1.14% 1301.5 1322.3 1298.4
Sep 7, 2022 1285.5 -6.1 -0.47% 1291.6 1298.0 1274.6
Sep 6, 2022 1303.5 -11.9 -0.90% 1315.4 1319.5 1302.5
Sep 5, 2022 1310.4 -19.0 -1.43% 1329.4 1329.6 1309.6
Sep 2, 2022 1336.4 13.0 0.98% 1323.4 1337.4 1322.3
Sep 1, 2022 1314.0 7.5 0.57% 1306.5 1323.1 1306.4