1359
விற்க 0.86
பரவல் பரவல்0.03
வாங்கு 0.89
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1359 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 30, 2022 0.860 0.029 3.49% 0.831 0.871 0.822
Sep 29, 2022 0.821 -0.060 -6.81% 0.881 0.881 0.811
Sep 28, 2022 0.873 -0.037 -4.07% 0.910 0.910 0.871
Sep 27, 2022 0.919 -0.001 -0.11% 0.920 0.920 0.910
Sep 26, 2022 0.921 0.001 0.11% 0.920 0.928 0.920
Sep 23, 2022 0.930 0.010 1.09% 0.920 0.930 0.920
Sep 22, 2022 0.920 -0.010 -1.08% 0.930 0.930 0.920
Sep 21, 2022 0.941 -0.019 -1.98% 0.960 0.960 0.940
Sep 20, 2022 0.970 0.000 0.00% 0.970 0.980 0.970
Sep 19, 2022 0.970 -0.010 -1.02% 0.980 0.980 0.970
Sep 16, 2022 0.989 -0.001 -0.10% 0.990 0.990 0.980
Sep 15, 2022 0.999 -0.001 -0.10% 1.000 1.009 0.990
Sep 14, 2022 1.000 -0.009 -0.89% 1.009 1.009 1.000
Sep 13, 2022 1.008 -0.001 -0.10% 1.009 1.019 1.000
Sep 9, 2022 1.008 0.018 1.82% 0.990 1.009 0.990
Sep 8, 2022 0.980 -0.039 -3.83% 1.019 1.019 0.980
Sep 7, 2022 1.017 -0.012 -1.17% 1.029 1.039 1.009
Sep 6, 2022 1.038 0.009 0.87% 1.029 1.039 1.029
Sep 5, 2022 1.024 -0.015 -1.44% 1.039 1.041 1.020
Sep 2, 2022 1.059 -0.001 -0.09% 1.060 1.067 1.059