1898
விற்க 7.19
பரவல் பரவல்0.17
வாங்கு 7.35
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1898 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
May 27, 2022 7.314 0.188 2.64% 7.126 7.314 7.077
May 26, 2022 7.077 0.090 1.29% 6.987 7.156 6.898
May 25, 2022 7.026 0.098 1.41% 6.928 7.048 6.750
May 24, 2022 6.790 0.110 1.65% 6.680 7.017 6.680
May 23, 2022 6.741 0.160 2.43% 6.581 6.899 6.581
May 20, 2022 6.582 0.327 5.23% 6.255 6.651 6.255
May 19, 2022 6.198 0.062 1.01% 6.136 6.334 6.126
May 18, 2022 6.288 -0.036 -0.57% 6.324 6.364 6.245
May 17, 2022 6.324 0.029 0.46% 6.295 6.462 6.245
May 16, 2022 6.324 -0.020 -0.32% 6.344 6.414 6.275
May 13, 2022 6.293 0.355 5.98% 5.938 6.354 5.938
May 12, 2022 5.928 -0.208 -3.39% 6.136 6.255 5.869
May 11, 2022 6.139 0.141 2.35% 5.998 6.235 5.948
May 10, 2022 6.008 -0.019 -0.32% 6.027 6.027 5.790
May 6, 2022 6.322 -0.032 -0.50% 6.354 6.572 6.305
May 5, 2022 6.561 -0.011 -0.17% 6.572 6.711 6.423
May 4, 2022 6.503 -0.108 -1.63% 6.611 6.661 6.392
May 3, 2022 6.562 0.030 0.46% 6.532 6.711 6.493
Apr 29, 2022 6.621 -0.208 -3.05% 6.829 6.879 6.463
Apr 28, 2022 6.819 0.435 6.81% 6.384 6.829 6.275