1898
விற்க 6.99
பரவல் பரவல்0.15
வாங்கு 7.14
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1898 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 29, 2022 6.990 0.013 0.19% 6.977 7.245 6.977
Sep 28, 2022 6.849 -0.257 -3.62% 7.106 7.225 6.839
Sep 27, 2022 7.106 0.049 0.69% 7.057 7.225 6.968
Sep 26, 2022 7.136 -0.297 -4.00% 7.433 7.522 7.077
Sep 23, 2022 7.562 -0.257 -3.29% 7.819 8.047 7.502
Sep 22, 2022 7.849 0.515 7.02% 7.334 7.898 7.294
Sep 21, 2022 7.483 0.288 4.00% 7.195 7.492 7.146
Sep 20, 2022 7.265 0.208 2.95% 7.057 7.275 6.987
Sep 19, 2022 7.037 0.119 1.72% 6.918 7.184 6.898
Sep 16, 2022 6.988 -0.227 -3.15% 7.215 7.295 6.948
Sep 15, 2022 7.235 -0.149 -2.02% 7.384 7.502 7.175
Sep 14, 2022 7.305 0.020 0.27% 7.285 7.384 7.225
Sep 13, 2022 7.314 -0.208 -2.77% 7.522 7.591 7.295
Sep 9, 2022 7.494 0.130 1.77% 7.364 7.601 7.364
Sep 8, 2022 7.385 -0.147 -1.95% 7.532 7.591 7.374
Sep 7, 2022 7.590 -0.081 -1.06% 7.671 7.740 7.532
Sep 6, 2022 7.653 0.042 0.55% 7.611 7.710 7.502
Sep 5, 2022 7.581 0.534 7.58% 7.047 7.591 7.047
Sep 2, 2022 6.971 -0.090 -1.27% 7.061 7.130 6.928
Sep 1, 2022 7.086 0.158 2.28% 6.928 7.235 6.899