3333
விற்க 1.61
பரவல் பரவல்0.05
வாங்கு 1.66
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

3333 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Mar 27, 2023 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Mar 14, 2023 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Mar 3, 2023 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Feb 20, 2023 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Feb 6, 2023 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Jan 23, 2023 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Jan 10, 2023 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Dec 28, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Nov 21, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Nov 8, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Oct 25, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Oct 11, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Sep 27, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Sep 16, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Sep 5, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Aug 23, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Aug 12, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Aug 1, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Jul 19, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Jul 6, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61