3993
விற்க 3.027
பரவல் பரவல்0.073
வாங்கு 3.100
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

3993 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 30, 2022 3.027 0.029 0.97% 2.998 3.078 2.979
Sep 29, 2022 3.048 -0.020 -0.65% 3.068 3.147 2.971
Sep 28, 2022 3.018 -0.109 -3.49% 3.127 3.167 3.018
Sep 27, 2022 3.179 0.091 2.95% 3.088 3.197 3.068
Sep 26, 2022 3.130 -0.106 -3.28% 3.236 3.236 3.088
Sep 23, 2022 3.256 -0.020 -0.61% 3.276 3.327 3.246
Sep 22, 2022 3.317 0.061 1.87% 3.256 3.325 3.216
Sep 21, 2022 3.305 0.029 0.89% 3.276 3.315 3.246
Sep 20, 2022 3.327 0.031 0.94% 3.296 3.355 3.286
Sep 19, 2022 3.249 -0.096 -2.87% 3.345 3.365 3.236
Sep 16, 2022 3.346 -0.058 -1.70% 3.404 3.424 3.345
Sep 15, 2022 3.453 -0.080 -2.26% 3.533 3.602 3.395
Sep 14, 2022 3.522 0.068 1.97% 3.454 3.585 3.454
Sep 13, 2022 3.605 0.034 0.95% 3.571 3.672 3.571
Sep 9, 2022 3.552 0.118 3.44% 3.434 3.553 3.434
Sep 8, 2022 3.425 0.011 0.32% 3.414 3.454 3.414
Sep 7, 2022 3.434 0.029 0.85% 3.405 3.474 3.365
Sep 6, 2022 3.443 0.058 1.71% 3.385 3.474 3.385
Sep 5, 2022 3.365 0.040 1.20% 3.325 3.377 3.266
Sep 2, 2022 3.345 -0.100 -2.90% 3.445 3.464 3.345