3993
விற்க 3.676
பரவல் பரவல்0.092
வாங்கு 3.768
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

3993 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
May 26, 2022 3.700 -0.001 -0.03% 3.701 3.759 3.642
May 25, 2022 3.691 0.069 1.91% 3.622 3.751 3.557
May 24, 2022 3.571 -0.160 -4.29% 3.731 3.751 3.570
May 23, 2022 3.724 0.052 1.42% 3.672 3.781 3.672
May 20, 2022 3.682 0.070 1.94% 3.612 3.711 3.573
May 19, 2022 3.544 0.021 0.60% 3.523 3.553 3.474
May 18, 2022 3.632 -0.030 -0.82% 3.662 3.670 3.543
May 17, 2022 3.642 0.168 4.84% 3.474 3.642 3.474
May 16, 2022 3.437 -0.066 -1.88% 3.503 3.533 3.395
May 13, 2022 3.454 0.000 0.00% 3.454 3.523 3.414
May 12, 2022 3.453 -0.006 -0.17% 3.459 3.533 3.434
May 11, 2022 3.531 -0.012 -0.34% 3.543 3.642 3.414
May 10, 2022 3.525 -0.107 -2.95% 3.632 3.632 3.444
May 6, 2022 3.749 -0.042 -1.11% 3.791 3.810 3.731
May 5, 2022 3.881 -0.028 -0.72% 3.909 3.969 3.860
May 4, 2022 3.833 -0.027 -0.70% 3.860 3.909 3.810
May 3, 2022 3.860 0.032 0.84% 3.828 3.880 3.771
Apr 29, 2022 3.929 0.049 1.26% 3.880 3.939 3.771
Apr 28, 2022 3.839 0.029 0.76% 3.810 3.850 3.711
Apr 27, 2022 3.768 0.106 2.89% 3.662 3.810 3.592