1193
விற்க 37.45
பரவல் பரவல்0.75
வாங்கு 38.20
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1193 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Jun 27, 2022 35.90 0.45 1.27% 35.45 36.15 34.95
Jun 24, 2022 35.35 0.65 1.87% 34.70 35.60 34.70
Jun 23, 2022 34.60 0.40 1.17% 34.20 35.00 34.20
Jun 22, 2022 34.15 -0.50 -1.44% 34.65 35.15 34.10
Jun 21, 2022 35.00 0.40 1.16% 34.60 35.15 33.95
Jun 20, 2022 34.55 1.20 3.60% 33.35 34.70 33.00
Jun 17, 2022 33.80 -0.20 -0.59% 34.00 34.45 33.50
Jun 16, 2022 34.15 -0.10 -0.29% 34.25 34.70 33.55
Jun 15, 2022 34.20 -0.45 -1.30% 34.65 34.70 34.10
Jun 14, 2022 34.80 0.00 0.00% 34.80 35.15 34.35
Jun 13, 2022 35.10 0.30 0.86% 34.80 35.45 34.70
Jun 10, 2022 34.75 1.25 3.73% 33.50 34.90 33.50
Jun 9, 2022 34.35 -0.05 -0.15% 34.40 34.90 33.95
Jun 8, 2022 34.15 -0.70 -2.01% 34.85 34.85 33.90
Jun 7, 2022 34.75 1.25 3.73% 33.50 34.80 33.50
Jun 6, 2022 33.90 0.90 2.73% 33.00 33.95 32.90
Jun 2, 2022 32.95 -0.15 -0.45% 33.10 33.20 32.20
Jun 1, 2022 33.20 1.20 3.75% 32.00 33.35 32.00
May 31, 2022 32.15 0.25 0.78% 31.90 32.65 31.65
May 30, 2022 32.25 -0.10 -0.31% 32.35 32.45 31.75