1088
விற்க 23.05
பரவல் பரவல்0.55
வாங்கு 23.60
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1088 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 30, 2022 23.05 0.10 0.44% 22.95 23.35 22.60
Sep 29, 2022 22.65 -0.25 -1.09% 22.90 23.50 22.65
Sep 28, 2022 22.40 -0.55 -2.40% 22.95 23.35 22.40
Sep 27, 2022 23.05 0.15 0.66% 22.90 23.20 22.60
Sep 26, 2022 23.00 -0.45 -1.92% 23.45 23.55 22.65
Sep 23, 2022 23.65 -0.70 -2.87% 24.35 24.65 23.35
Sep 22, 2022 24.55 0.60 2.51% 23.95 24.65 23.65
Sep 21, 2022 24.25 -0.10 -0.41% 24.35 24.50 24.05
Sep 20, 2022 24.40 -0.05 -0.20% 24.45 24.70 24.25
Sep 19, 2022 24.25 0.25 1.04% 24.00 24.70 24.00
Sep 16, 2022 24.35 -0.85 -3.37% 25.20 25.30 24.10
Sep 15, 2022 25.45 -0.10 -0.39% 25.55 26.00 25.25
Sep 14, 2022 25.45 0.10 0.39% 25.35 25.60 25.15
Sep 13, 2022 25.45 -0.10 -0.39% 25.55 25.80 25.25
Sep 9, 2022 25.40 0.50 2.01% 24.90 25.55 24.90
Sep 8, 2022 24.95 -0.25 -0.99% 25.20 25.35 24.75
Sep 7, 2022 25.40 -0.10 -0.39% 25.50 25.80 25.15
Sep 6, 2022 25.80 0.15 0.58% 25.65 26.20 25.50
Sep 5, 2022 25.50 0.90 3.66% 24.60 25.75 24.60
Sep 2, 2022 24.50 -0.20 -0.81% 24.70 24.85 24.15