0002
விற்க 64.70
பரவல் பரவல்0.95
வாங்கு 65.65
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

0002 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 14, 2022 64.70 -0.60 -0.92% 65.30 65.75 64.65
Sep 13, 2022 65.80 0.30 0.46% 65.50 66.30 65.25
Sep 9, 2022 65.25 0.45 0.69% 64.80 65.40 64.60
Sep 8, 2022 64.95 0.15 0.23% 64.80 65.30 64.70
Sep 7, 2022 65.00 0.25 0.39% 64.75 65.10 64.55
Sep 6, 2022 64.90 -0.15 -0.23% 65.05 65.40 64.85
Sep 5, 2022 65.15 -0.20 -0.31% 65.35 65.50 64.85
Sep 2, 2022 65.35 -0.20 -0.31% 65.55 65.65 65.20
Sep 1, 2022 65.65 -0.90 -1.35% 66.55 66.55 65.15
Aug 31, 2022 67.20 0.25 0.37% 66.95 67.20 66.65
Aug 30, 2022 66.95 -0.40 -0.59% 67.35 67.65 66.65
Aug 29, 2022 67.25 -0.20 -0.30% 67.45 67.55 67.15
Aug 26, 2022 67.60 0.10 0.15% 67.50 68.05 67.05
Aug 25, 2022 67.50 -0.05 -0.07% 67.55 67.75 66.85
Aug 24, 2022 67.55 -0.20 -0.30% 67.75 67.80 66.20
Aug 23, 2022 67.75 -0.80 -1.17% 68.55 68.65 67.35
Aug 22, 2022 68.75 0.15 0.22% 68.60 68.85 68.25
Aug 19, 2022 68.85 0.05 0.07% 68.80 69.00 68.35
Aug 18, 2022 68.95 1.30 1.92% 67.65 69.35 67.65
Aug 17, 2022 68.00 0.90 1.34% 67.10 68.20 66.90