0991
விற்க 1.278
பரவல் பரவல்0.037
வாங்கு 1.315
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

0991 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Jun 30, 2022 1.298 0.021 1.64% 1.277 1.307 1.277
Jun 29, 2022 1.277 -0.030 -2.30% 1.307 1.326 1.277
Jun 28, 2022 1.316 0.049 3.87% 1.267 1.326 1.267
Jun 27, 2022 1.265 -0.022 -1.71% 1.287 1.297 1.257
Jun 24, 2022 1.275 0.008 0.63% 1.267 1.277 1.257
Jun 23, 2022 1.267 -0.010 -0.78% 1.277 1.287 1.247
Jun 22, 2022 1.267 -0.020 -1.55% 1.287 1.297 1.257
Jun 21, 2022 1.269 -0.018 -1.40% 1.287 1.307 1.257
Jun 20, 2022 1.277 0.079 6.59% 1.198 1.287 1.188
Jun 17, 2022 1.187 -0.021 -1.74% 1.208 1.208 1.178
Jun 16, 2022 1.208 -0.019 -1.55% 1.227 1.257 1.198
Jun 15, 2022 1.219 -0.018 -1.46% 1.237 1.257 1.217
Jun 14, 2022 1.236 0.028 2.32% 1.208 1.247 1.188
Jun 13, 2022 1.219 -0.048 -3.79% 1.267 1.267 1.208
Jun 10, 2022 1.277 -0.020 -1.54% 1.297 1.297 1.277
Jun 9, 2022 1.298 -0.019 -1.44% 1.317 1.336 1.297
Jun 8, 2022 1.321 -0.025 -1.86% 1.346 1.356 1.307
Jun 7, 2022 1.341 -0.005 -0.37% 1.346 1.376 1.317
Jun 6, 2022 1.329 -0.027 -1.99% 1.356 1.356 1.316
Jun 2, 2022 1.364 -0.002 -0.15% 1.366 1.396 1.356