2688
விற்க 128.40
பரவல் பரவல்1.75
வாங்கு 130.15
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

2688 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Jun 30, 2022 128.40 0.90 0.71% 127.50 129.30 125.30
Jun 29, 2022 127.35 -3.35 -2.56% 130.70 131.20 125.70
Jun 28, 2022 131.80 6.95 5.57% 124.85 131.85 124.80
Jun 27, 2022 125.15 -0.55 -0.44% 125.70 127.40 123.65
Jun 24, 2022 124.15 6.20 5.26% 117.95 125.80 117.95
Jun 23, 2022 116.65 1.05 0.91% 115.60 118.45 114.50
Jun 22, 2022 115.75 -0.90 -0.77% 116.65 120.35 115.10
Jun 21, 2022 119.95 6.25 5.50% 113.70 120.15 113.40
Jun 20, 2022 113.70 3.60 3.27% 110.10 114.90 110.10
Jun 17, 2022 112.20 -1.60 -1.41% 113.80 115.40 111.80
Jun 16, 2022 114.20 -2.25 -1.93% 116.45 118.45 114.20
Jun 15, 2022 115.65 -2.20 -1.87% 117.85 118.95 113.00
Jun 14, 2022 120.65 1.40 1.17% 119.25 121.05 118.35
Jun 13, 2022 119.65 0.40 0.34% 119.25 119.65 116.45
Jun 10, 2022 119.65 1.70 1.44% 117.95 120.15 116.65
Jun 9, 2022 119.30 1.25 1.06% 118.05 120.65 117.35
Jun 8, 2022 118.25 -1.00 -0.84% 119.25 119.70 117.05
Jun 7, 2022 119.45 1.70 1.44% 117.75 120.75 117.75
Jun 6, 2022 120.05 1.10 0.92% 118.95 120.15 115.45
Jun 2, 2022 118.15 0.40 0.34% 117.75 119.15 116.25