2828
விற்க 93.5
பரவல் பரவல்1.1
வாங்கு 94.6
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

2828 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 21, 2021 93.5 0.0 0.00% 93.5 93.5 93.5
Sep 9, 2021 93.3 -1.5 -1.58% 94.8 95.0 93.0
Sep 8, 2021 95.8 -0.5 -0.52% 96.3 97.0 95.4
Sep 7, 2021 96.2 0.9 0.94% 95.3 96.5 95.1
Sep 6, 2021 95.1 1.0 1.06% 94.1 95.3 94.1
Sep 3, 2021 94.4 -0.3 -0.32% 94.7 94.8 93.7
Sep 2, 2021 94.8 0.3 0.32% 94.5 95.8 94.3
Sep 1, 2021 94.0 1.0 1.08% 93.0 94.9 92.7
Aug 31, 2021 92.7 1.5 1.64% 91.2 92.8 89.9
Aug 30, 2021 91.3 0.4 0.44% 90.9 91.5 90.2
Aug 27, 2021 91.0 0.2 0.22% 90.8 92.1 90.5
Aug 26, 2021 90.7 -1.3 -1.41% 92.0 92.3 90.1
Aug 25, 2021 92.1 -1.0 -1.07% 93.1 93.6 91.5
Aug 24, 2021 92.0 1.2 1.32% 90.8 92.0 90.5
Aug 23, 2021 89.4 -0.8 -0.89% 90.2 91.3 89.2
Aug 20, 2021 88.7 -1.6 -1.77% 90.3 90.3 87.8
Aug 19, 2021 90.4 -1.8 -1.95% 92.2 92.9 90.0
Aug 18, 2021 92.6 0.8 0.87% 91.8 93.4 91.8
Aug 17, 2021 91.7 -1.7 -1.82% 93.4 94.1 91.4
Aug 16, 2021 94.0 -1.1 -1.16% 95.1 95.4 93.6