1071
விற்க 3.17
பரவல் பரவல்0.08
வாங்கு 3.25
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1071 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 22, 2022 3.169 0.000 0.00% 3.169 3.298 3.129
Sep 21, 2022 3.200 0.130 4.23% 3.070 3.228 3.070
Sep 20, 2022 3.104 -0.035 -1.12% 3.139 3.189 3.080
Sep 19, 2022 3.149 0.089 2.91% 3.060 3.179 2.951
Sep 16, 2022 3.134 -0.164 -4.97% 3.298 3.387 3.109
Sep 15, 2022 3.297 -0.199 -5.69% 3.496 3.555 3.238
Sep 14, 2022 3.496 0.070 2.04% 3.426 3.545 3.407
Sep 13, 2022 3.499 -0.186 -5.05% 3.685 3.704 3.456
Sep 9, 2022 3.672 -0.061 -1.63% 3.733 3.783 3.654
Sep 8, 2022 3.706 0.052 1.42% 3.654 3.793 3.585
Sep 7, 2022 3.685 0.150 4.24% 3.535 3.714 3.516
Sep 6, 2022 3.602 0.116 3.33% 3.486 3.605 3.436
Sep 5, 2022 3.486 0.139 4.15% 3.347 3.506 3.318
Sep 2, 2022 3.416 0.208 6.48% 3.208 3.436 3.208
Sep 1, 2022 3.192 -0.006 -0.19% 3.198 3.258 3.159
Aug 31, 2022 3.199 -0.069 -2.11% 3.268 3.290 3.129
Aug 30, 2022 3.253 -0.064 -1.93% 3.317 3.426 3.199
Aug 29, 2022 3.296 0.006 0.18% 3.290 3.367 3.221
Aug 26, 2022 3.375 -0.091 -2.63% 3.466 3.585 3.347
Aug 25, 2022 3.497 0.107 3.16% 3.390 3.514 3.377