0902
விற்க 3.41
பரவல் பரவல்0.08
வாங்கு 3.49
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

0902 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 29, 2022 3.408 -0.186 -5.18% 3.594 3.663 3.396
Sep 28, 2022 3.613 -0.010 -0.28% 3.623 3.683 3.524
Sep 27, 2022 3.693 0.025 0.68% 3.668 3.712 3.604
Sep 26, 2022 3.720 0.087 2.39% 3.633 3.722 3.544
Sep 23, 2022 3.661 -0.101 -2.68% 3.762 3.831 3.643
Sep 22, 2022 3.750 -0.052 -1.37% 3.802 3.861 3.693
Sep 21, 2022 3.822 0.011 0.29% 3.811 3.950 3.762
Sep 20, 2022 3.842 -0.082 -2.09% 3.924 3.970 3.821
Sep 19, 2022 3.932 0.061 1.58% 3.871 3.970 3.676
Sep 16, 2022 3.932 -0.176 -4.28% 4.108 4.140 3.930
Sep 15, 2022 4.118 -0.188 -4.37% 4.306 4.336 4.019
Sep 14, 2022 4.315 0.048 1.12% 4.267 4.356 4.217
Sep 13, 2022 4.335 -0.318 -6.83% 4.653 4.671 4.326
Sep 9, 2022 4.622 0.018 0.39% 4.604 4.732 4.534
Sep 8, 2022 4.655 0.348 8.08% 4.307 4.683 4.307
Sep 7, 2022 4.384 0.216 5.18% 4.168 4.396 4.138
Sep 6, 2022 4.210 0.131 3.21% 4.079 4.227 3.990
Sep 5, 2022 4.041 -0.008 -0.20% 4.049 4.138 3.990
Sep 2, 2022 4.082 0.068 1.69% 4.014 4.247 3.970
Sep 1, 2022 3.971 0.021 0.53% 3.950 4.019 3.910