0683
விற்க 19.95
பரவல் பரவல்0.50
வாங்கு 20.45
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

0683 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
May 25, 2022 20.05 0.45 2.30% 19.60 20.05 19.60
May 24, 2022 19.70 -0.10 -0.51% 19.80 19.80 19.60
May 23, 2022 20.75 -0.15 -0.72% 20.90 20.90 20.50
May 20, 2022 20.50 0.30 1.49% 20.20 20.60 20.20
May 19, 2022 20.35 0.40 2.01% 19.95 20.35 19.95
May 18, 2022 20.30 0.15 0.74% 20.15 20.35 20.00
May 17, 2022 20.00 0.10 0.50% 19.90 20.10 19.80
May 16, 2022 19.90 -0.25 -1.24% 20.15 20.25 19.90
May 13, 2022 20.00 0.05 0.25% 19.95 20.15 19.90
May 12, 2022 20.05 -0.15 -0.74% 20.20 20.30 20.00
May 11, 2022 20.35 0.10 0.49% 20.25 20.45 20.15
May 10, 2022 20.40 -0.15 -0.73% 20.55 20.55 19.95
May 6, 2022 20.70 -0.30 -1.43% 21.00 21.00 20.60
May 5, 2022 21.20 -0.15 -0.70% 21.35 21.55 21.10
May 4, 2022 21.35 0.30 1.43% 21.05 21.45 21.05
May 3, 2022 21.25 0.30 1.43% 20.95 21.40 20.85
Apr 29, 2022 21.10 0.30 1.44% 20.80 21.15 20.60
Apr 28, 2022 20.80 0.35 1.71% 20.45 20.85 20.45
Apr 27, 2022 20.45 0.00 0.00% 20.45 20.85 20.40
Apr 26, 2022 20.90 0.00 0.00% 20.90 21.20 20.75