1618
விற்க 1.86
பரவல் பரவல்0.05
வாங்கு 1.91
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1618 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Jun 30, 2022 1.860 0.001 0.05% 1.859 1.868 1.851
Jun 29, 2022 1.858 0.009 0.49% 1.849 1.889 1.849
Jun 28, 2022 1.867 0.018 0.97% 1.849 1.869 1.839
Jun 27, 2022 1.850 0.011 0.60% 1.839 1.869 1.827
Jun 24, 2022 1.819 -0.030 -1.62% 1.849 1.849 1.810
Jun 23, 2022 1.842 -0.007 -0.38% 1.849 1.859 1.829
Jun 22, 2022 1.841 -0.008 -0.43% 1.849 1.859 1.839
Jun 21, 2022 1.860 0.041 2.25% 1.819 1.869 1.819
Jun 20, 2022 1.822 -0.017 -0.92% 1.839 1.839 1.800
Jun 17, 2022 1.831 -0.018 -0.97% 1.849 1.859 1.819
Jun 16, 2022 1.851 -0.067 -3.49% 1.918 1.948 1.849
Jun 15, 2022 1.909 0.020 1.06% 1.889 1.958 1.889
Jun 14, 2022 1.889 0.010 0.53% 1.879 1.900 1.859
Jun 13, 2022 1.887 -0.041 -2.13% 1.928 1.928 1.879
Jun 10, 2022 1.937 0.014 0.73% 1.923 1.948 1.918
Jun 9, 2022 1.936 -0.002 -0.10% 1.938 1.958 1.928
Jun 8, 2022 1.930 -0.008 -0.41% 1.938 1.948 1.909
Jun 7, 2022 1.930 0.031 1.63% 1.899 1.938 1.899
Jun 6, 2022 1.904 -0.034 -1.75% 1.938 1.940 1.889
Jun 2, 2022 1.936 0.018 0.94% 1.918 1.948 1.918