1208
விற்க 3.25
பரவல் பரவல்0.08
வாங்கு 3.32
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1208 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
May 26, 2022 3.257 0.037 1.15% 3.220 3.288 3.187
May 25, 2022 3.237 0.050 1.57% 3.187 3.306 3.187
May 24, 2022 3.187 -0.129 -3.89% 3.316 3.326 3.148
May 23, 2022 3.307 0.070 2.16% 3.237 3.405 3.237
May 20, 2022 3.269 0.072 2.25% 3.197 3.316 3.197
May 19, 2022 3.179 0.001 0.03% 3.178 3.237 3.148
May 18, 2022 3.252 0.005 0.15% 3.247 3.289 3.197
May 17, 2022 3.257 0.178 5.78% 3.079 3.277 3.078
May 16, 2022 3.040 0.001 0.03% 3.039 3.121 2.970
May 13, 2022 3.037 0.097 3.30% 2.940 3.079 2.940
May 12, 2022 2.965 -0.064 -2.11% 3.029 3.089 2.950
May 11, 2022 3.039 0.218 7.73% 2.821 3.098 2.781
May 10, 2022 2.869 0.058 2.06% 2.811 2.880 2.752
May 6, 2022 2.970 -0.118 -3.82% 3.088 3.088 2.970
May 5, 2022 3.119 -0.039 -1.23% 3.158 3.257 3.118
May 4, 2022 3.138 -0.049 -1.54% 3.187 3.237 3.088
May 3, 2022 3.227 0.015 0.47% 3.212 3.324 3.178
Apr 29, 2022 3.325 0.009 0.27% 3.316 3.376 3.227
Apr 28, 2022 3.320 0.094 2.91% 3.226 3.356 3.170
Apr 27, 2022 3.196 0.177 5.86% 3.019 3.257 2.999