1208
விற்க 1.80
பரவல் பரவல்0.05
வாங்கு 1.85
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1208 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 29, 2022 1.803 0.011 0.61% 1.792 1.831 1.762
Sep 28, 2022 1.751 -0.060 -3.31% 1.811 1.811 1.722
Sep 27, 2022 1.819 0.097 5.63% 1.722 1.821 1.673
Sep 26, 2022 1.753 -0.098 -5.29% 1.851 1.871 1.742
Sep 23, 2022 1.871 -0.059 -3.06% 1.930 1.940 1.861
Sep 22, 2022 1.925 -0.015 -0.77% 1.940 1.940 1.871
Sep 21, 2022 1.960 -0.010 -0.51% 1.970 1.970 1.881
Sep 20, 2022 1.990 0.059 3.06% 1.931 1.999 1.931
Sep 19, 2022 1.938 -0.022 -1.12% 1.960 1.960 1.911
Sep 16, 2022 1.950 -0.040 -2.01% 1.990 1.990 1.910
Sep 15, 2022 1.998 -0.140 -6.55% 2.138 2.138 1.980
Sep 14, 2022 2.140 0.012 0.56% 2.128 2.141 2.069
Sep 13, 2022 2.178 -0.019 -0.86% 2.197 2.247 2.158
Sep 9, 2022 2.177 0.079 3.77% 2.098 2.316 2.098
Sep 8, 2022 2.039 -0.049 -2.35% 2.088 2.108 2.039
Sep 7, 2022 2.097 0.028 1.35% 2.069 2.128 2.029
Sep 6, 2022 2.097 0.058 2.84% 2.039 2.118 2.039
Sep 5, 2022 2.047 0.057 2.86% 1.990 2.049 1.970
Sep 2, 2022 2.002 -0.058 -2.82% 2.060 2.060 1.960
Sep 1, 2022 2.070 -0.057 -2.68% 2.127 2.127 2.059