0316
விற்க 140.25
பரவல் பரவல்2.55
வாங்கு 142.80
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

0316 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 15, 2022 140.25 -9.40 -6.28% 149.65 151.35 139.25
Sep 14, 2022 147.50 4.70 3.29% 142.80 147.50 140.00
Sep 13, 2022 144.30 1.50 1.05% 142.80 147.55 142.80
Sep 9, 2022 143.30 2.40 1.70% 140.90 144.70 140.05
Sep 8, 2022 140.15 -2.75 -1.92% 142.90 146.75 139.75
Sep 7, 2022 144.50 2.30 1.62% 142.20 146.20 140.80
Sep 6, 2022 145.00 -3.55 -2.39% 148.55 148.80 139.35
Sep 5, 2022 148.15 2.30 1.58% 145.85 151.80 145.55
Sep 2, 2022 147.85 -10.80 -6.81% 158.65 158.70 147.85
Sep 1, 2022 158.60 -5.05 -3.09% 163.65 164.55 154.10
Aug 31, 2022 217.15 -0.30 -0.14% 217.45 218.25 210.30
Aug 30, 2022 220.20 3.95 1.83% 216.25 221.40 215.65
Aug 29, 2022 214.85 -0.80 -0.37% 215.65 215.65 210.10
Aug 26, 2022 217.05 -2.35 -1.07% 219.40 220.40 216.65
Aug 25, 2022 218.65 3.60 1.67% 215.05 222.20 213.05
Aug 24, 2022 215.05 -6.15 -2.78% 221.20 222.00 210.90
Aug 23, 2022 220.80 -4.15 -1.84% 224.95 228.75 219.60
Aug 22, 2022 226.75 -7.15 -3.06% 233.90 234.10 225.35
Aug 19, 2022 232.15 11.35 5.14% 220.80 234.50 218.60
Aug 18, 2022 218.05 -10.70 -4.68% 228.75 228.75 216.70