0857
விற்க 3.98
பரவல் பரவல்0.09
வாங்கு 4.07
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

0857 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
May 26, 2022 3.979 -0.010 -0.25% 3.989 3.999 3.930
May 25, 2022 3.979 0.059 1.51% 3.920 3.989 3.910
May 24, 2022 3.890 0.010 0.26% 3.880 3.930 3.860
May 23, 2022 3.890 0.020 0.52% 3.870 3.930 3.860
May 20, 2022 3.870 0.079 2.08% 3.791 3.890 3.791
May 19, 2022 3.781 0.049 1.31% 3.732 3.791 3.722
May 18, 2022 3.801 0.039 1.04% 3.762 3.831 3.742
May 17, 2022 3.771 0.059 1.59% 3.712 3.791 3.702
May 16, 2022 3.662 -0.100 -2.66% 3.762 3.762 3.633
May 13, 2022 3.702 -0.010 -0.27% 3.712 3.732 3.672
May 12, 2022 3.663 -0.059 -1.59% 3.722 3.781 3.643
May 11, 2022 3.692 0.010 0.27% 3.682 3.712 3.682
May 10, 2022 3.762 0.090 2.45% 3.672 3.762 3.662
May 6, 2022 3.910 0.010 0.26% 3.900 3.979 3.860
May 5, 2022 3.960 0.000 0.00% 3.960 3.979 3.920
May 4, 2022 3.870 0.049 1.28% 3.821 3.870 3.821
May 3, 2022 3.801 0.039 1.04% 3.762 3.861 3.752
Apr 29, 2022 3.752 -0.049 -1.29% 3.801 3.801 3.672
Apr 28, 2022 3.712 -0.010 -0.27% 3.722 3.771 3.682
Apr 27, 2022 3.692 0.020 0.54% 3.672 3.732 3.633