0981
விற்க 23.56
பரவல் பரவல்0.42
வாங்கு 23.98
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

0981 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 3, 2021 23.56 0.00 0.00% 23.56 23.56 23.56
Aug 23, 2021 23.56 0.64 2.79% 22.92 23.62 22.92
Aug 20, 2021 22.92 -0.40 -1.72% 23.32 23.36 22.32
Aug 19, 2021 23.32 0.00 0.00% 23.32 23.92 23.12
Aug 18, 2021 23.52 0.26 1.12% 23.26 23.72 23.06
Aug 17, 2021 23.12 -0.64 -2.69% 23.76 24.16 22.86
Aug 16, 2021 23.72 -0.54 -2.23% 24.26 24.36 23.46
Aug 13, 2021 24.26 -0.84 -3.35% 25.10 25.26 23.86
Aug 12, 2021 25.40 0.10 0.40% 25.30 25.94 25.10
Aug 11, 2021 25.36 -0.38 -1.48% 25.74 26.04 25.06
Aug 10, 2021 25.80 -0.88 -3.30% 26.68 26.98 25.54
Aug 9, 2021 26.54 -1.14 -4.12% 27.68 27.68 26.40
Aug 6, 2021 27.94 -2.32 -7.67% 30.26 30.52 27.84
Aug 5, 2021 27.68 0.84 3.13% 26.84 27.74 26.78
Aug 4, 2021 26.64 1.28 5.05% 25.36 26.74 25.36
Aug 3, 2021 25.16 -1.68 -6.26% 26.84 27.24 25.06
Aug 2, 2021 26.84 -0.24 -0.89% 27.08 28.68 26.44
Jul 30, 2021 26.98 0.84 3.21% 26.14 27.34 25.74
Jul 29, 2021 26.10 0.26 1.01% 25.84 26.50 25.44
Jul 28, 2021 24.96 -0.98 -3.78% 25.94 26.24 24.06