2727
விற்க 1.92
பரவல் பரவல்0.05
வாங்கு 1.97
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

2727 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Jul 4, 2022 1.912 0.000 0.00% 1.912 1.931 1.892
Jun 30, 2022 1.913 -0.018 -0.93% 1.931 1.941 1.902
Jun 29, 2022 1.939 -0.022 -1.12% 1.961 1.971 1.931
Jun 28, 2022 1.959 0.077 4.09% 1.882 1.971 1.882
Jun 27, 2022 1.891 0.019 1.01% 1.872 1.902 1.862
Jun 24, 2022 1.863 0.001 0.05% 1.862 1.882 1.862
Jun 23, 2022 1.863 -0.009 -0.48% 1.872 1.882 1.862
Jun 22, 2022 1.863 -0.049 -2.56% 1.912 1.912 1.862
Jun 21, 2022 1.901 0.019 1.01% 1.882 1.922 1.882
Jun 20, 2022 1.892 0.047 2.55% 1.845 1.892 1.844
Jun 17, 2022 1.864 0.022 1.19% 1.842 1.872 1.842
Jun 16, 2022 1.847 -0.035 -1.86% 1.882 1.892 1.842
Jun 15, 2022 1.890 -0.002 -0.11% 1.892 1.912 1.882
Jun 14, 2022 1.883 0.001 0.05% 1.882 1.884 1.852
Jun 13, 2022 1.882 -0.030 -1.57% 1.912 1.912 1.872
Jun 10, 2022 1.929 0.017 0.89% 1.912 1.941 1.892
Jun 9, 2022 1.933 -0.008 -0.41% 1.941 1.961 1.922
Jun 8, 2022 1.949 0.018 0.93% 1.931 1.951 1.912
Jun 7, 2022 1.933 -0.028 -1.43% 1.961 1.963 1.931
Jun 6, 2022 1.973 0.022 1.13% 1.951 1.973 1.941