0338
விற்க 1.22
பரவல் பரவல்0.04
வாங்கு 1.26
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

0338 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Aug 11, 2022 1.229 -0.008 -0.65% 1.237 1.237 1.227
Aug 10, 2022 1.228 -0.019 -1.52% 1.247 1.247 1.227
Aug 9, 2022 1.240 -0.017 -1.35% 1.257 1.257 1.227
Aug 8, 2022 1.239 0.021 1.72% 1.218 1.247 1.216
Aug 5, 2022 1.218 0.010 0.83% 1.208 1.218 1.208
Aug 4, 2022 1.209 -0.009 -0.74% 1.218 1.218 1.198
Aug 3, 2022 1.218 -0.009 -0.73% 1.227 1.235 1.217
Aug 2, 2022 1.229 -0.038 -3.00% 1.267 1.267 1.227
Aug 1, 2022 1.268 -0.009 -0.70% 1.277 1.277 1.267
Jul 29, 2022 1.269 -0.008 -0.63% 1.277 1.297 1.267
Jul 28, 2022 1.272 0.005 0.39% 1.267 1.287 1.267
Jul 27, 2022 1.265 -0.002 -0.16% 1.267 1.277 1.257
Jul 26, 2022 1.259 -0.008 -0.63% 1.267 1.267 1.257
Jul 25, 2022 1.259 -0.010 -0.79% 1.269 1.277 1.257
Jul 22, 2022 1.269 -0.018 -1.40% 1.287 1.287 1.267
Jul 21, 2022 1.279 -0.008 -0.62% 1.287 1.287 1.277
Jul 20, 2022 1.288 0.011 0.86% 1.277 1.295 1.277
Jul 19, 2022 1.275 0.018 1.43% 1.257 1.277 1.257
Jul 18, 2022 1.266 0.019 1.52% 1.247 1.267 1.247
Jul 15, 2022 1.257 -0.020 -1.57% 1.277 1.277 1.257