2888
விற்க 52.5
பரவல் பரவல்1.1
வாங்கு 53.6
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

2888 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 22, 2022 52.5 0.1 0.19% 52.4 52.7 51.6
Sep 21, 2022 53.1 -0.3 -0.56% 53.4 54.0 53.1
Sep 20, 2022 54.6 1.6 3.02% 53.0 54.7 53.0
Sep 19, 2022 53.5 -0.3 -0.56% 53.8 53.9 53.0
Sep 16, 2022 53.5 -0.6 -1.11% 54.1 54.4 53.4
Sep 15, 2022 54.8 0.4 0.74% 54.4 55.2 54.4
Sep 14, 2022 54.4 -0.5 -0.91% 54.9 54.9 54.3
Sep 13, 2022 56.4 0.0 0.00% 56.4 56.7 55.6
Sep 9, 2022 54.8 2.2 4.18% 52.6 54.8 52.4
Sep 8, 2022 52.0 0.3 0.58% 51.7 52.2 51.5
Sep 7, 2022 52.6 -0.7 -1.31% 53.3 53.5 52.1
Sep 6, 2022 54.3 1.6 3.04% 52.7 54.5 52.7
Sep 5, 2022 53.1 0.5 0.95% 52.6 53.4 52.6
Sep 2, 2022 52.8 -0.2 -0.38% 53.0 53.0 52.5
Sep 1, 2022 53.4 -0.1 -0.19% 53.5 53.7 53.0
Aug 31, 2022 53.9 0.0 0.00% 53.9 54.3 53.6
Aug 30, 2022 54.8 1.4 2.62% 53.4 54.9 52.9
Aug 29, 2022 53.3 -0.5 -0.93% 53.8 53.8 52.8
Aug 26, 2022 54.8 0.8 1.48% 54.0 54.8 53.9
Aug 25, 2022 54.6 1.0 1.87% 53.6 54.6 53.2