0019
விற்க 49.35
பரவல் பரவல்0.95
வாங்கு 50.30
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

0019 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Aug 11, 2022 45.60 0.40 0.88% 45.20 45.60 44.85
Aug 10, 2022 44.65 -0.65 -1.43% 45.30 45.30 44.55
Aug 9, 2022 45.10 0.20 0.45% 44.90 45.55 44.60
Aug 8, 2022 44.85 0.35 0.79% 44.50 45.05 44.40
Aug 5, 2022 45.05 1.45 3.33% 43.60 45.20 43.60
Aug 4, 2022 43.60 0.95 2.23% 42.65 43.70 42.65
Aug 3, 2022 42.60 -0.20 -0.47% 42.80 43.10 42.40
Aug 2, 2022 42.65 -1.15 -2.63% 43.80 44.05 42.20
Aug 1, 2022 43.80 -0.45 -1.02% 44.25 44.35 43.25
Jul 29, 2022 44.25 -0.05 -0.11% 44.30 44.90 44.25
Jul 28, 2022 44.25 0.15 0.34% 44.10 44.50 44.00
Jul 27, 2022 44.15 0.05 0.11% 44.10 44.50 43.80
Jul 26, 2022 44.70 0.40 0.90% 44.30 44.85 44.05
Jul 25, 2022 44.00 0.20 0.46% 43.80 44.50 43.75
Jul 22, 2022 44.30 -0.05 -0.11% 44.35 44.60 43.95
Jul 21, 2022 44.40 -0.45 -1.00% 44.85 45.00 44.25
Jul 20, 2022 44.80 -0.35 -0.78% 45.15 45.15 44.10
Jul 19, 2022 44.45 -1.00 -2.20% 45.45 45.45 44.25
Jul 18, 2022 45.30 0.60 1.34% 44.70 45.55 44.70
Jul 15, 2022 44.75 -0.15 -0.33% 44.90 45.25 44.60