1810
விற்க 12.03
பரவல் பரவல்0.16
வாங்கு 12.19
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1810 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Mar 30, 2023 11.81 -0.16 -1.34% 11.97 12.17 11.81
Mar 29, 2023 12.01 -0.42 -3.38% 12.43 12.43 11.93
Mar 28, 2023 12.03 0.02 0.17% 12.01 12.13 11.71
Mar 27, 2023 11.91 -0.20 -1.65% 12.11 12.11 11.67
Mar 24, 2023 12.35 0.28 2.32% 12.07 12.45 12.07
Mar 23, 2023 12.13 0.79 6.97% 11.34 12.19 11.30
Mar 22, 2023 11.32 0.04 0.35% 11.28 11.52 11.24
Mar 21, 2023 11.12 0.14 1.28% 10.98 11.18 10.88
Mar 20, 2023 10.94 -0.24 -2.15% 11.18 11.22 10.80
Mar 17, 2023 11.30 0.30 2.73% 11.00 11.36 10.94
Mar 16, 2023 10.84 0.12 1.12% 10.72 11.00 10.70
Mar 15, 2023 10.82 -0.34 -3.05% 11.16 11.26 10.80
Mar 14, 2023 10.88 -0.52 -4.56% 11.40 11.40 10.88
Mar 13, 2023 11.44 0.06 0.53% 11.38 11.68 11.36
Mar 10, 2023 11.20 -0.34 -2.95% 11.54 11.62 11.16
Mar 9, 2023 11.71 -0.20 -1.68% 11.91 12.01 11.71
Mar 8, 2023 11.93 -0.32 -2.61% 12.25 12.25 11.75
Mar 7, 2023 12.43 0.10 0.81% 12.33 12.71 12.23
Mar 6, 2023 12.41 0.04 0.32% 12.37 12.57 12.29
Mar 3, 2023 12.55 -0.12 -0.95% 12.67 12.71 12.37