1171
விற்க 31.50
பரவல் பரவல்0.76
வாங்கு 32.26
iPhone Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image
உலகின் முன்னணி டோக்கனைஸ்டு பங்குகள், இன்டெக்ஸ்கள், கமாடிட்டிகள் மற்றும் கரன்சிகளில் கிரிப்டோ அல்லது பணம் மூலம் வர்த்தகம்
iMac Image

Market news

1BTC
முதலீடு
20BTC
இலாபம்
பயனீடு:
x20
பயனீட்டின் சக்தி
நீங்கள் வைக்கும் ஒவ்வொரு 1 பிட்காயினுக்கும் 100 பிட்காயின் என பெரியளவில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

1171 முந்தைய விலை

தேதி முடிவு மாற்றம் மாற்றம்(%) ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு
Sep 22, 2022 31.50 0.94 3.08% 30.56 32.08 30.30
Sep 21, 2022 30.80 0.94 3.15% 29.86 31.14 29.76
Sep 20, 2022 29.96 -0.04 -0.13% 30.00 30.90 29.86
Sep 19, 2022 29.82 -0.38 -1.26% 30.20 31.30 29.76
Sep 16, 2022 30.42 -1.76 -5.47% 32.18 32.84 30.26
Sep 15, 2022 32.20 -2.16 -6.29% 34.36 35.02 31.80
Sep 14, 2022 33.82 0.68 2.05% 33.14 34.02 32.98
Sep 13, 2022 33.52 0.00 0.00% 33.52 34.12 33.22
Sep 9, 2022 33.58 -0.04 -0.12% 33.62 35.02 33.02
Sep 8, 2022 33.62 -0.54 -1.58% 34.16 34.46 33.02
Sep 7, 2022 34.72 -0.04 -0.12% 34.76 35.30 34.12
Sep 6, 2022 35.12 -0.24 -0.68% 35.36 36.00 34.66
Sep 5, 2022 35.22 3.82 12.17% 31.40 35.36 31.40
Sep 2, 2022 31.10 -0.40 -1.27% 31.50 32.04 30.86
Sep 1, 2022 31.34 0.78 2.55% 30.56 32.38 30.50
Aug 31, 2022 30.90 0.10 0.32% 30.80 31.30 30.06
Aug 30, 2022 31.60 -0.74 -2.29% 32.34 32.34 29.90
Aug 29, 2022 32.40 1.40 4.52% 31.00 32.58 30.46
Aug 26, 2022 31.14 -0.16 -0.51% 31.30 31.70 30.60
Aug 25, 2022 31.50 2.68 9.30% 28.82 31.50 28.82