பெயர் பரவல் விற்க வாங்கு மாற்றம்% வரைபடங்கள் (2 நாட்கள்)
ஒரு CIS முதலில்

எங்கள் மேம்பட்ட இணைய செயற்தளமானது CIS-யின் முதல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட டோக்கனைஸ்டு சொத்துக்களுக்கான சந்தை ஆகும்.

பிணையமாக கிரிப்டோ

பிட்காயின் அல்லது எதேரியத்தைப் பயன்படுத்தி உலகளாவிய நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்.

பாதுகாப்பே முதன்மையானது

பெலாரஸின் உயர் தொழில்நுட்பப் பூங்கா அங்கீகரித்த பாதுகாப்பு முன்னுரிமைப்படி, பெலாரஸ் குடியரசின் சட்டத்துக்கு இணங்க உங்கள் கையிருப்புகளின் பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதமளிக்கப்படுகிறது.

தொழில்நுட்ப சுட்டிக்காட்டிகள்

விலை பகுப்பாய்வுகள் மற்றும் விலை விழிப்பூட்டல்களுடன் 75 மேம்பட்ட வரைபடங்களுக்கு மேல் உள்ள சவுகரியங்களுடன் உங்கள் பொசிசன்களில் ஒரு கண் வைத்திருங்கள்.

உங்கள் முதலினத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்

நீங்கள் சம்பாதித்ததைப் பேண ஸ்டாப் பாஸ் மற்றும் இலாபமெடுப்பு ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உங்கள் கிரிப்டோ கையிருப்புகள் மூலம் ஒரு பன்முக முதலீட்டை அமைப்பதற்கு உலகின் முதல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட டோக்கனைஸ்டு சொத்துக்களுக்கான சந்தையைப் பயன்படுத்துங்கள். உலகளாவிய நிதிசார் முறையாவணங்களில் சிறந்த பயனீட்டுடன் இறுக்கமான பரவல்களுடன் வர்த்தகம் செய்ய பிட்காயின் அல்லது எதேரியத்தில் வைப்பு செய்யுங்கள். Currency.com உங்கள் கையிருப்புகளைப் பத்திரமாகவும் சட்டென்று எடுத்துப் பார்க்கும் விதத்திலும் வைத்திருக்கும்.