จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
Bank Transfer
100 BYN

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี
100 BYN
MASTERCARD
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 9 BYN
VISA
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 7.5 BYN
Bank Transfer
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
100 BYN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
100 BYN
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
MASTERCARD
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 BYN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 9 BYN
VISA
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 BYN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 7.5 BYN
หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต

หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
Bank Transfer
50 EUR

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 EUR
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
VISA
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
Bank Transfer
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 EUR
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
การถอนเงินขั้นต่ำ
50 EUR
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 EUR
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 EUR
VISA
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 EUR
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 EUR
หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต

หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
Bank Transfer
50 GBP

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี
50 GBP
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
VISA
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
Bank Transfer
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 GBP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
50 GBP
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 GBP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 GBP
VISA
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 GBP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 GBP
หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต

หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
Bank Transfer
50 USD

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 USD
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
VISA
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
Bank Transfer
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 USD
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
การถอนเงินขั้นต่ำ
50 USD
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 USD
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 USD
VISA
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 USD
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 USD
หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต

หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1INCH
10 1INCH

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี
20 1INCH
10 1INCH
AAVE
0.08 AAVE
ฟรี
0.16 AAVE
0.08 AAVE
ANT
3.6 ANT
ฟรี
7.2 ANT
3.6 ANT
APE
1 APE
ฟรี
2 APE
1 APE
AVAX
0.035 AVAX
ฟรี
0.07 AVAX
0.035 AVAX
AXS
0.5 AXS
ฟรี
1 AXS
0.5 AXS
BAL
1.1 BAL
ฟรี
2.2 BAL
1.1 BAL
BAND
5.1 BAND
ฟรี
10 BAND
5.1 BAND
BAT
20 BAT
ฟรี
40 BAT
20 BAT
BCH
0.005 BCH
ฟรี
0.01 BCH
0.005 BCH
BNB
0.01 BNB
ฟรี
0.02 BNB
0.01 BNB
BNT
13 BNT
ฟรี
26 BNT
13 BNT
BTC
0.0004 BTC
ฟรี
0.0008 BTC
0.0004 BTC
CAKE
0.5 CAKE
ฟรี
1 CAKE
0.5 CAKE
CELO
0.5 CELO
ฟรี
1 CELO
0.5 CELO
CHZ
24 CHZ
ฟรี
48 CHZ
24 CHZ
COMP
0.1 COMP
ฟรี
0.2 COMP
0.1 COMP
CRV
6.1 CRV
ฟรี
12 CRV
6.1 CRV
DAI
6 DAI
ฟรี
12 DAI
6 DAI
ENJ
12 ENJ
ฟรี
24 ENJ
12 ENJ
ETC
0.01 ETC
ฟรี
0.1 ETC
0.01 ETC
ETH
0.004 ETH
ฟรี
0.008 ETH
0.004 ETH
ETHW
0 ETHW
ฟรี
0.2 ETHW
0.1 ETHW
FTM
5 FTM
ฟรี
10 FTM
5 FTM
GRT
59 GRT
ฟรี
118 GRT
59 GRT
HOT
3000 HOT
ฟรี
6000 HOT
3000 HOT
KNC
4.3 KNC
ฟรี
8.6 KNC
4.3 KNC
LDO
3.3 LDO
ฟรี
6.6 LDO
3.3 LDO
LINK
0.8 LINK
ฟรี
1.6 LINK
0.8 LINK
LRC
19 LRC
ฟรี
38 LRC
19 LRC
LTC
0.005 LTC
ฟรี
0.01 LTC
0.005 LTC
MANA
8.3 MANA
ฟรี
17 MANA
8.3 MANA
MATIC
7.8 MATIC
ฟรี
16 MATIC
7.8 MATIC
MKR
0.0095 MKR
ฟรี
0.019 MKR
0.0095 MKR
OCEAN
39 OCEAN
ฟรี
78 OCEAN
39 OCEAN
OMG
3.5 OMG
ฟรี
7 OMG
3.5 OMG
PAXG
0.004 PAXG
ฟรี
0.008 PAXG
0.004 PAXG
QNT
0.06 QNT
ฟรี
0.12 QNT
0.06 QNT
REPV2
0.85 REPV2
ฟรี
1.7 REPV2
0.85 REPV2
RVN
20 RVN
ฟรี
40 RVN
20 RVN
SAND
7 SAND
ฟรี
14 SAND
7 SAND
SHIB
550000 SHIB
ฟรี
1100000 SHIB
550000 SHIB
SNX
2.4 SNX
ฟรี
4.8 SNX
2.4 SNX
SRM
7.9 SRM
ฟรี
16 SRM
7.9 SRM
SUSHI
5.6 SUSHI
ฟรี
11 SUSHI
5.6 SUSHI
TOKENISED ASSETS
100 TOKENISED ASSETS
ฟรี
0.05 TOKENISED ASSETS
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
TUSD
9.1 TUSD
ฟรี
18.2 TUSD
9.1 TUSD
TWT
0.5 TWT
ฟรี
1 TWT
0.5 TWT
UMA
2.5 UMA
ฟรี
5 UMA
2.5 UMA
UNI
1.1 UNI
ฟรี
2.2 UNI
1.1 UNI
USDC
6 USDC
ฟรี
12 USDC
6 USDC
USDP
6 USDP
ฟรี
12 USDP
6 USDP
USDT
6 USDT
ฟรี
12 USDT
6 USDT
WBTC
0.0003 WBTC
ฟรี
0.0006 WBTC
0.0003 WBTC
XCN
10000 XCN
ฟรี
20000 XCN
10000 XCN
XLM
0.2 XLM
ฟรี
20 XLM
0.2 XLM
XRP
3.5 XRP
ฟรี
15 XRP
3.5 XRP
YFI
0.0007 YFI
ฟรี
0.0014 YFI
0.0007 YFI
ZRX
22 ZRX
ฟรี
44 ZRX
22 ZRX
1INCH
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
10 1INCH
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
20 1INCH
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
10 1INCH
AAVE
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.08 AAVE
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.16 AAVE
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.08 AAVE
ANT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
3.6 ANT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
7.2 ANT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3.6 ANT
APE
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
1 APE
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
2 APE
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1 APE
AVAX
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.035 AVAX
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.07 AVAX
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.035 AVAX
AXS
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.5 AXS
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1 AXS
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.5 AXS
BAL
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
1.1 BAL
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
2.2 BAL
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1.1 BAL
BAND
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
5.1 BAND
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 BAND
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
5.1 BAND
BAT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 BAT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
40 BAT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
20 BAT
BCH
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.005 BCH
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.01 BCH
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.005 BCH
BNB
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.01 BNB
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.02 BNB
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.01 BNB
BNT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
13 BNT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
26 BNT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
13 BNT
BTC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.0004 BTC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.0008 BTC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.0004 BTC
CAKE
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.5 CAKE
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1 CAKE
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.5 CAKE
CELO
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.5 CELO
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1 CELO
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.5 CELO
CHZ
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
24 CHZ
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
48 CHZ
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
24 CHZ
COMP
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.1 COMP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.2 COMP
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.1 COMP
CRV
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
6.1 CRV
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
12 CRV
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
6.1 CRV
DAI
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
6 DAI
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
12 DAI
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
6 DAI
ENJ
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
12 ENJ
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
24 ENJ
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
12 ENJ
ETC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.01 ETC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.1 ETC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.01 ETC
ETH
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.004 ETH
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.008 ETH
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.004 ETH
ETHW
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0 ETHW
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.2 ETHW
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.1 ETHW
FTM
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
5 FTM
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 FTM
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
5 FTM
GRT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
59 GRT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
118 GRT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
59 GRT
HOT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
3000 HOT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
6000 HOT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3000 HOT
KNC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
4.3 KNC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
8.6 KNC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
4.3 KNC
LDO
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
3.3 LDO
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
6.6 LDO
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3.3 LDO
LINK
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.8 LINK
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1.6 LINK
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.8 LINK
LRC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
19 LRC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
38 LRC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
19 LRC
LTC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.005 LTC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.01 LTC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.005 LTC
MANA
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
8.3 MANA
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
17 MANA
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
8.3 MANA
MATIC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
7.8 MATIC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
16 MATIC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
7.8 MATIC
MKR
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.0095 MKR
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.019 MKR
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.0095 MKR
OCEAN
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
39 OCEAN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
78 OCEAN
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
39 OCEAN
OMG
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
3.5 OMG
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
7 OMG
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3.5 OMG
PAXG
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.004 PAXG
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.008 PAXG
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.004 PAXG
QNT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.06 QNT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.12 QNT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.06 QNT
REPV2
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.85 REPV2
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1.7 REPV2
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.85 REPV2
RVN
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 RVN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
40 RVN
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
20 RVN
SAND
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
7 SAND
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
14 SAND
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
7 SAND
SHIB
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
550000 SHIB
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1100000 SHIB
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
550000 SHIB
SNX
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
2.4 SNX
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
4.8 SNX
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
2.4 SNX
SRM
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
7.9 SRM
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
16 SRM
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
7.9 SRM
SUSHI
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
5.6 SUSHI
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
11 SUSHI
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
5.6 SUSHI
TOKENISED ASSETS
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
100 TOKENISED ASSETS
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.05 TOKENISED ASSETS
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
TUSD
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
9.1 TUSD
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
18.2 TUSD
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
9.1 TUSD
TWT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.5 TWT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1 TWT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.5 TWT
UMA
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
2.5 UMA
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
5 UMA
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
2.5 UMA
UNI
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
1.1 UNI
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
2.2 UNI
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1.1 UNI
USDC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
6 USDC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
12 USDC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
6 USDC
USDP
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
6 USDP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
12 USDP
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
6 USDP
USDT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
6 USDT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
12 USDT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
6 USDT
WBTC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.0003 WBTC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.0006 WBTC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.0003 WBTC
XCN
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
10000 XCN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
20000 XCN
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
10000 XCN
XLM
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.2 XLM
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
20 XLM
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.2 XLM
XRP
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
3.5 XRP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
15 XRP
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3.5 XRP
YFI
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.0007 YFI
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.0014 YFI
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.0007 YFI
ZRX
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
22 ZRX
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
44 ZRX
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
22 ZRX
หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต

หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต

*จำนวนเงินฝากขั้นต่ำคือ 0.0004 BTC, 0.004 ETH, 0.005 BCH หรือ 0.015 LTC หากจำนวนเงินน้อยกว่าที่กำหนดไว้ เงินจะไม่ถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ เงินจะปรากฏในยอดคงเหลือของคุณเมื่อจำนวนเงินฝากเกินขั้นต่ำที่กำหนด
**มูลค่าขั้นต่ำของการถอนคริปโตนั้นสูงกว่าค่าธรรมเนียมการถอนแบบแปรผัน 2-3 เท่า ซึ่งเรียกเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียจากการถอนจะไม่เกินกว่า 50% ของจำนวนเงินที่ถอนทั้งหมด
ประเภทค่าธรรมเนียม รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (เลเวอเรจ)

ค่าธรรมเนียม BTC/USD, BTC/EUR, ETH/USD, ETH/EUR: 0.06%

คริปโตอื่นๆ: 0.075%

สินทรัพย์โทเคน (หุ้น, ETF, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์): 0%

สกุลเงินโทเคน: 0%

ค่าแลกเปลี่ยน

สกุลเงินคริปโต / สกุลเงินคริปโต - 0.2%
สกุลเงินคริปโต / สกุลเงินโทเคน (Tokenised) - 2%
สินทรัพย์โทเคน (หุ้น, ETF, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์): 0.05%
พันธบัตรโทเคน: 0.03%
สกุลเงินโทเคน: 0%**
โทเคนขององค์กร: 0% (ซื้อ), 1.5% (ขาย)

ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน

ค่าธรรมเนียมจะใช้กับการซื้อขายที่มีเลเวอเรจต่อเนื่องที่ถือตามอัตราตลาด **

จำนวนเงินทุนข้ามคืน

จำนวนเงินทุนข้ามคืนจะถูกเพิ่มเข้าหรือหักออกจากบัญชีของคุณเมื่อมีคำสั่งซื้อหลังจากระยะเวลาที่แน่นอน

 

สูตรที่ใช้คำนวณค่าธรรมเนียมการฝากข้ามคืนรายวัน : (ปริมาณโทเคน * ราคาปัจจุบัน - สงวนไว้) * % ค่าธรรมเนียมเงินทุนข้ามคืนรายวัน

*ค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะถูกใช้หากผลรวมของการแลกเปลี่ยนโทเคนของลูกค้าหนึ่งรายหรือหลายรายการ (โดยรวมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) และการถอนเงินจากแพลตฟอร์มมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 ดอลลาร์เทียบเท่าโทเคน
**ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่เลือกสำหรับการทำธุรกรรม