จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
Bank Transfer
100 BYN

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี
100 BYN
MASTERCARD
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 9 BYN
VISA
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 7.5 BYN
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
100 BYN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
100 BYN
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 BYN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 9 BYN
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 BYN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 7.5 BYN


หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
Bank Transfer
50 EUR

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 EUR
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
VISA
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 EUR
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
การถอนเงินขั้นต่ำ
50 EUR
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 EUR
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 EUR
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 EUR
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 EUR


หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
Bank Transfer
50 GBP

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี
50 GBP
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
VISA
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 GBP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
50 GBP
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 GBP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 GBP
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 GBP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 GBP


หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
Bank Transfer
50 USD

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 USD
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
VISA
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50 USD
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
การถอนเงินขั้นต่ำ
50 USD
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 USD
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 USD
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 USD
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 3 USD


หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1INCH
12 1INCH

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ฟรี
24 1INCH
12 1INCH
AAVE
0.05 AAVE
ฟรี
0.1 AAVE
0.05 AAVE
ANT
3.5 ANT
ฟรี
7 ANT
3.5 ANT
APE
1 APE
ฟรี
2 APE
1 APE
AXS
0.4 AXS
ฟรี
0.8 AXS
0.4 AXS
BAL
0.9 BAL
ฟรี
1.8 BAL
0.9 BAL
BAND
2.2 BAND
ฟรี
4.4 BAND
2.2 BAND
BAT
26 BAT
ฟรี
52 BAT
26 BAT
BCH
0.005 BCH
ฟรี
0.01 BCH
0.005 BCH
BNB
0.01 BNB
ฟรี
0.02 BNB
0.01 BNB
BNT
4.8 BNT
ฟรี
9.6 BNT
4.8 BNT
BTC
0.0001 BTC
ฟรี
0.0002 BTC
0.0001 BTC
CAKE
0.5 CAKE
ฟรี
1 CAKE
0.5 CAKE
CHZ
110 CHZ
ฟรี
220 CHZ
110 CHZ
COMP
0.045 COMP
ฟรี
0.09 COMP
0.045 COMP
CRV
4 CRV
ฟรี
8 CRV
4 CRV
DAI
20 DAI
ฟรี
40 DAI
20 DAI
ENJ
13 ENJ
ฟรี
26 ENJ
13 ENJ
ETC
0.01 ETC
ฟรี
0.1 ETC
0.01 ETC
ETH
0.004 ETH
ฟรี
0.008 ETH
0.004 ETH
GRT
53 GRT
ฟรี
106 GRT
53 GRT
HOT
3900 HOT
ฟรี
7800 HOT
3900 HOT
KNC
11 KNC
ฟรี
22 KNC
11 KNC
LDO
2.5 LDO
ฟรี
5 LDO
2.5 LDO
LINK
0.7 LINK
ฟรี
1.4 LINK
0.7 LINK
LRC
19 LRC
ฟรี
38 LRC
19 LRC
LTC
0.005 LTC
ฟรี
0.01 LTC
0.005 LTC
MANA
26 MANA
ฟรี
52 MANA
26 MANA
MATIC
15 MATIC
ฟรี
30 MATIC
15 MATIC
MKR
0.01 MKR
ฟรี
0.02 MKR
0.01 MKR
OCEAN
23 OCEAN
ฟรี
46 OCEAN
23 OCEAN
OMG
2.3 OMG
ฟรี
4.6 OMG
2.3 OMG
REN
20 REN
ฟรี
40 REN
20 REN
RENBTC
0.0007 RENBTC
ฟรี
0.0014 RENBTC
0.0007 RENBTC
REPV2
0.8 REPV2
ฟรี
1.6 REPV2
0.8 REPV2
SAND
6 SAND
ฟรี
12 SAND
6 SAND
SHIB
750000 SHIB
ฟรี
1500000 SHIB
750000 SHIB
SNX
1.4 SNX
ฟรี
2.8 SNX
1.4 SNX
SRM
9 SRM
ฟรี
18 SRM
9 SRM
SUSHI
1.4 SUSHI
ฟรี
2.8 SUSHI
1.4 SUSHI
TOKENISED ASSETS
100 TOKENISED ASSETS
ฟรี
0.05 TOKENISED ASSETS
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
TUSD
20 TUSD
ฟรี
40 TUSD
20 TUSD
UMA
1.7 UMA
ฟรี
3.4 UMA
1.7 UMA
UNI
0.8 UNI
ฟรี
1.6 UNI
0.8 UNI
USDC
20 USDC
ฟรี
40 USDC
20 USDC
USDT
20 USDT
ฟรี
40 USDT
20 USDT
WBTC
0.0004 WBTC
ฟรี
0.0008 WBTC
0.0004 WBTC
XRP
3.5 XRP
ฟรี
15 XRP
3.5 XRP
YFI
0.0006 YFI
ฟรี
0.0012 YFI
0.0006 YFI
ZRX
20 ZRX
ฟรี
40 ZRX
20 ZRX
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
12 1INCH
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
24 1INCH
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
12 1INCH
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.05 AAVE
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.1 AAVE
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.05 AAVE
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
3.5 ANT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
7 ANT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3.5 ANT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
1 APE
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
2 APE
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1 APE
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.4 AXS
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.8 AXS
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.4 AXS
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.9 BAL
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1.8 BAL
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.9 BAL
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
2.2 BAND
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
4.4 BAND
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
2.2 BAND
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
26 BAT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
52 BAT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
26 BAT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.005 BCH
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.01 BCH
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.005 BCH
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.01 BNB
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.02 BNB
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.01 BNB
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
4.8 BNT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
9.6 BNT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
4.8 BNT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.0001 BTC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.0002 BTC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.0001 BTC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.5 CAKE
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1 CAKE
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.5 CAKE
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
110 CHZ
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
220 CHZ
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
110 CHZ
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.045 COMP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.09 COMP
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.045 COMP
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
4 CRV
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
8 CRV
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
4 CRV
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 DAI
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
40 DAI
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
20 DAI
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
13 ENJ
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
26 ENJ
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
13 ENJ
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.01 ETC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.1 ETC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.01 ETC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.004 ETH
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.008 ETH
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.004 ETH
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
53 GRT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
106 GRT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
53 GRT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
3900 HOT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
7800 HOT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3900 HOT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
11 KNC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
22 KNC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
11 KNC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
2.5 LDO
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
5 LDO
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
2.5 LDO
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.7 LINK
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1.4 LINK
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.7 LINK
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
19 LRC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
38 LRC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
19 LRC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.005 LTC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.01 LTC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.005 LTC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
26 MANA
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
52 MANA
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
26 MANA
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
15 MATIC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
30 MATIC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
15 MATIC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.01 MKR
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.02 MKR
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.01 MKR
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
23 OCEAN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
46 OCEAN
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
23 OCEAN
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
2.3 OMG
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
4.6 OMG
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
2.3 OMG
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 REN
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
40 REN
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
20 REN
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.0007 RENBTC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.0014 RENBTC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.0007 RENBTC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.8 REPV2
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1.6 REPV2
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.8 REPV2
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
6 SAND
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
12 SAND
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
6 SAND
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
750000 SHIB
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1500000 SHIB
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
750000 SHIB
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
1.4 SNX
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
2.8 SNX
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1.4 SNX
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
9 SRM
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
18 SRM
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
9 SRM
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
1.4 SUSHI
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
2.8 SUSHI
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1.4 SUSHI
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
100 TOKENISED ASSETS
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.05 TOKENISED ASSETS
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 TUSD
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
40 TUSD
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
20 TUSD
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
1.7 UMA
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
3.4 UMA
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
1.7 UMA
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.8 UNI
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
1.6 UNI
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.8 UNI
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 USDC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
40 USDC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
20 USDC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 USDT
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
40 USDT
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
20 USDT
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.0004 WBTC
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.0008 WBTC
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.0004 WBTC
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
3.5 XRP
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
15 XRP
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3.5 XRP
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
0.0006 YFI
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
0.0012 YFI
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
0.0006 YFI
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
20 ZRX
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
ฟรี
การถอนเงินขั้นต่ำ
40 ZRX
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
20 ZRX


หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต

*จำนวนเงินฝากขั้นต่ำคือ 0.0004 BTC, 0.004 ETH, 0.005 BCH หรือ 0.015 LTC หากจำนวนเงินน้อยกว่าที่กำหนดไว้ เงินจะไม่ถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ เงินจะปรากฏในยอดคงเหลือของคุณเมื่อจำนวนเงินฝากเกินขั้นต่ำที่กำหนด
**มูลค่าขั้นต่ำของการถอนคริปโตนั้นสูงกว่าค่าธรรมเนียมการถอนแบบแปรผัน 2-3 เท่า ซึ่งเรียกเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียจากการถอนจะไม่เกินกว่า 50% ของจำนวนเงินที่ถอนทั้งหมด
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ จำนวนเงินฝากสูงสุด ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน การถอนเงินขั้นต่ำ ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
MASTERCARD
1500 RUB

ไม่จำกัด

i
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
3.5%
750 RUB i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 200 RUB
VISA
1500 RUB
3.5%
750 RUB i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 200 RUB
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
1500 RUB
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
750 RUB
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 200 RUB
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
1500 RUB
จำนวนเงินฝากสูงสุด
ไม่จำกัด
When the total amount of the deposited funds reaches $20,000 in token equivalent, it will be necessary to confirm the source of the funds.
ค่าคอมมิชชั่นการฝากเงิน
3.5%
การถอนเงินขั้นต่ำ
750 RUB
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
ค่าคอมมิชชั่นการถอนเงิน
3% + 200 RUB


หมายเหตุ: เราไม่ทำธุรกรรมกับบัญชีในธนาคารนอกอาณาเขต
ประเภทค่าธรรมเนียม รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (เลเวอเรจ)

ค่าธรรมเนียม BTC/USD, BTC/EUR, ETH/USD, ETH/EUR: 0.06%

คริปโตอื่นๆ: 0.075%

สินทรัพย์โทเคน (หุ้น, ETF, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์): 0%

สกุลเงินโทเคน: 0%

ค่าแลกเปลี่ยน

สกุลเงินคริปโต / สกุลเงินคริปโต - 0.2%
สกุลเงินคริปโต / สกุลเงินโทเคน (Tokenised) - 2%
สินทรัพย์โทเคน (หุ้น, ETF, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์): 0.05%
พันธบัตรโทเคน: 0.03%
สกุลเงินโทเคน: 0%**
โทเคนขององค์กร: 0% (ซื้อ), 1.5% (ขาย)

ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน

ค่าธรรมเนียมจะใช้กับการซื้อขายที่มีเลเวอเรจต่อเนื่องที่ถือตามอัตราตลาด **

จำนวนเงินทุนข้ามคืน

จำนวนเงินทุนข้ามคืนจะถูกเพิ่มเข้าหรือหักออกจากบัญชีของคุณเมื่อมีคำสั่งซื้อหลังจากระยะเวลาที่แน่นอน

 

สูตรที่ใช้คำนวณค่าธรรมเนียมการฝากข้ามคืนรายวัน : (ปริมาณโทเคน * ราคาปัจจุบัน - สงวนไว้) * % ค่าธรรมเนียมเงินทุนข้ามคืนรายวัน