1. “Currency Com Bel” LLC (“บริษัท”) จะไม่แนะนำลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศที่รวมอยู่ในรายการคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตราการทางการเงิน (Financial Action Task Force - FATF) ของเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงและถูกตรวจสอบอื่นๆ [https://www.fatf -gafi.org/countries/#high-risk].

2. นับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2021 รายชื่อเขตอำนาจศาลต้องห้ามประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้ (แต่รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละกรณีซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ):

 • แอลเบเนีย
 • บาร์เบโดส
 • เบอร์มิวดา
 • บอตสวานา
 • บูร์กินาฟาโซ
 • กัมพูชา
 • หมู่เกาะเคย์เเมน
 • เฮติ
 • จาไมก้า
 • มอลตา
 • มอริเชียส
 • โมร็อกโก
 • พม่า
 • นิการากัว
 • ปากีสถาน
 • ปานามา  
 • ฟิลิปปินส์
 • เซเนกัล
 • ซูดานใต้
 • ซีเรีย
 • ยูกันดา
 • เยเมน
 • ซิมบับเว
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK)
 • อิหร่าน
 • สหรัฐอเมริกา

3. บริษัทจะไม่แนะนำลูกค้าที่เป็นผู้อยู่อาศัย/พลเมืองของสหรัฐอเมริกา หากบริษัทเชื่อว่ามีพื้นฐานในการจัดประเภทลูกค้าที่มีศักยภาพเป็นผู้พำนักอาศัย/พลเมืองในสหรัฐอเมริกา ลูกค้าจะได้รับการร้องขอให้จัดเตรียมเอกสารยืนยันถิ่นที่อยู่แทนและหรือความเป็นพลเมือง

4. บริษัทรับรองว่าเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดในสถานที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ และจะโฆษณาบริการของบริษัทเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกห้ามโดยข้อบังคับท้องถิ่นเท่านั้น

5. ในระยะแรกของการเปิดตัว บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีการเสนอให้เฉพาะลูกค้าที่จะเข้าร่วมแพลตฟอร์มบนพื้นฐานผู้ได้รับเชิญเท่านั้น