- สัญญาณดิจิทัล (โทเคน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่าโทเคน) มีการซื้อขายทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตามค่าเริ่มต้น (อย่างไรก็ตาม การซื้อขายโทเคนบางรายการในช่วงเวลาที่กำหนดโดย Currency Com Bel LLC อาจไม่เกิดขึ้น) รายการใบเสนอราคาถูกวางอยู่ด้านล่างและมีโทเคนทั้งหมดที่ยอมรับการซื้อขายในโทเคนบนแพลตฟอร์มคริปโต (แพลตฟอร์มการซื้อขาย) “Currency.com” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย Currency.com);

- Currency Com Bel LLC มีส่วนร่วมในการซื้อขายโทเคนที่จัดบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย Currency.com ในการนี้ ทาง Currency Com Bel LLC เปิดเผยการมีอยู่ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานเกี่ยวกับมาตรการต่อไปนี้ที่ใช้เพื่อกำจัดตามระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของ Currency Com Bel LLC: มอบหมายภาระหน้าที่ในการทำธุรกรรมในกระบวนการซื้อขายโทเคนให้กับพนักงานที่ระบุไว้โดยเฉพาะสำหรับสิ่งนี้ การแนะนำอุปสรรคข้อมูลที่จำเป็นและการดำเนินการควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำของพนักงานดังกล่าว 

- โทเคนใด ๆ ที่อนุญาตให้ซื้อขายโทเคนบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย Currency.com สามารถเป็นเจ้าของโดย Currency Com Bel LLC พนักงาน เจ้าของทรัพย์สิน ผู้ก่อตั้ง (ผู้ถือหุ้น) หรือเจ้าของผลประโยชน์หรือเป็นเจ้าของโดย Currency Com Bel LLC ภายใต้ข้อตกลงของหน่วยงาน ข้อตกลงค่าคอมมิชชั่นหรือข้อตกลงตัวกลางอื่น พร้อมกันนี้จำนวนของโทเคนที่บุคคลเหล่านี้ครอบครองอาจคิดเป็นร้อยละห้าหรือมากกว่าของจำนวนรวมทั้งหมดของโทเคนดังกล่าว (หมายความว่าจำนวนทั้งหมดของโทเคนที่สร้างขึ้นในประเภทดังกล่าว)  

- โทเคนทั้งหมดที่สร้างโดย Currency Com Bel LLC ผู้ก่อตั้ง (ผู้ถือหุ้น) อย่างอิสระในนามของตนเอง (โดยไม่ต้องให้คำแนะนำจากบุคคลอื่น) หรือด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลที่สาม (ผู้รับเหมา) จะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายโทเคน

- ขึ้นอยู่กับประเภทของโทเคน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้พวกเขา Currency Com Bel LLC ด้วยความช่วยเหลือของพันธมิตร ได้มาซึ่งสินทรัพย์จริงและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์

รายการใบเสนอราคา

หุ้นโทเคน

ชื่อโทเคน เครื่องพิมพ์ราคาหุ้น สินทรัพย์อ้างอิง ชั่วโมงการซื้อขาย (UTC)

ดัชนีโทเคน

ชื่อโทเคน เครื่องพิมพ์ราคาหุ้น สินทรัพย์อ้างอิง ชั่วโมงการซื้อขาย (UTC)

สินค้าโภคภัณฑ์โทเคน

ชื่อโทเคน เครื่องพิมพ์ราคาหุ้น สินทรัพย์อ้างอิง ชั่วโมงการซื้อขาย (UTC)

สกุลเงินดิจิทัล

ชื่อโทเคน ชื่อสกุลเงินดิจิทัล ชั่วโมงการซื้อขาย (UTC)

สกุลเงินโทเคน

ชื่อโทเคน สกุลเงินตัวแทน ชั่วโมงการซื้อขาย (UTC)

พันธบัตรโทเคน

ชื่อโทเคน สินทรัพย์อ้างอิง ชั่วโมงการซื้อขาย (UTC)

โทเคนของบริษัท

ชื่อโทเคน ระยะเวลาการหมุนเวียนโทเคน ชั่วโมงการซื้อขาย (UTC)

โทเคนอื่นๆ

ชื่อโทเคน ระยะเวลาการหมุนเวียนโทเคน ชั่วโมงการซื้อขาย (UTC)
Karma.cx 26.03.2020 - 25.03.2040
Mon - Sat:
00:00 - 22:00
22:05 - 00:00
Sun:
00:00 - 21:00
22:05 - 00:00