ข้อมูลข้อมูลตลาด API ทั่วไป

 • API ข้อมูลตลาดสาธารณะประกอบด้วย 3 URL ที่แตกต่างกันซึ่งให้การเข้าถึงประเภทข้อมูลตลาดที่แตกต่างกัน: เฉพาะ คริปโต เฉพาะโทเคน ข้อมูลตลาดคริปโตและโทเคน
 • URL ฐาน:
  คริปโตเท่านั้น: https://marketcap.backend.currency.com/api/v1
  โทเคนเท่านั้น: https://marketcap.backend.currency.com/api/v1/token/
  คริปโตและโทเคน: https://marketcap.backend.currency.com/api/v1/token_crypto/
 • จุดสิ้นสุดคำขอ GET สาธารณะมีจุดประสงค์เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตลาด จุดสิ้นสุดส่งคืนผลลัพธ์ในรูปแบบ JSON
 • ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ API ที่จุดสิ้นสุดของตลาด
 • ไม่จำเป็นต้องมีจุดสิ้นสุด API ที่ถูกบล็อกหรือที่อยู่ IP ที่อนุญาตพิเศษ

Troubleshooting