1. บริษัท “Currency Com Bel” จำกัด (TIN 193130368) ตั้งอยู่ที่: 220030 เมืองมินสก์ ถนน Internatsionalnaya 36-1 สำนักงาน 724 ห้อง 2
  2. “Currency Com Bel” LLC เป็นผู้อยู่อาศัยในสวนไฮเทคโนโลยี (การตัดสินใจลงทะเบียนในฐานะผู้อยู่อาศัยในสวนไฮเทคโนโลยี ฉบับที่ 08/НС-6пр ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2018) และดำเนินกิจกรรมตามพระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสลงวันที่ 21 ธันวาคม 2017 ฉบับที่ 8 และตามกฎหมายอื่นของสาธารณรัฐเบลารุส
  3. การสนับสนุนลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ระบบข้อมูล “Currency Com Bel” มีให้ทางโทรศัพท์ (+375293757075) และทางอีเมล (support@currency.com) คำขอของคุณสามารถส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่: 220030, เมืองมินสก์, ถนน Internatsionalnaya, 36-1, สำนักงาน 724, ห้อง 2
  4. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใน “Currency Com Bel” LLC ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบและความปลอดภัยของข้อมูล สามารถส่งข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวไปที่ privacy_bel@currency.com
  5. เพื่อทำข้อตกลง (ธุรกรรม) ในระบบข้อมูลที่ให้บริการโดย “Currency Com Bel” LLC ลูกค้าโอนไปยัง “Currency Com Bel” LLC เงิน เงินอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณดิจิทัล (โทเคน) ตามกฎหมายของสาธารณรัฐเบลารุส การตัดสินใจของคณะกรรมการกำกับดูแลของสวนไฮเทคโนโลยีและข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างลูกค้าและ “Currency Com Bel” LLC
  6. บริการจัดเก็บ (ฝาก) ของรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้าในระบบการซื้อขายและเกี่ยวกับจำนวนสินทรัพย์ในบัญชีของพวกเขาให้กับ “Currency Com Bel” โดยบริษัทจำกัด “VP Capital” ซึ่งมีที่อยู่: 220030 สาธารณรัฐเบลารุส, เมืองมินสก์ , ถนน Yanki Kupali, อาคาร 25, สำนักงาน 307, หมายเลขโทรศัพท์ +375 (29) 320-78-48, อีเมล: info@vpcapital.by
  7. ผู้เข้าร่วม (ผู้ก่อตั้ง) แต่เพียงผู้เดียวของ Currency Com Bel Limited Liability Company เป็นบริษัทเอกชนที่จำกัดโดยหุ้น CURRENCY COM LIMITED ซึ่งจัดตั้งขึ้นในยิบรอลตาร์
  8. หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการกระทำ (ไม่ดำเนินการ) ของ Currency Com Bel LLC เขามีสิทธิ์ส่งข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องไปยังศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการ (ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเรียกร้องที่ระบุไว้ในสัญญาที่ลูกค้าสรุปกับ Currency Com เบล LLC) ลูกค้ามีสิทธิ์เชิญ Currency Com Bel LLC ให้ยุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย
  9. “Currency Com Bel” LLC ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะทำการบันทึกเสียง (การบันทึกวิดีโอ) ของการสนทนากับลูกค้าโดยใช้วิธีการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งเก็บการบันทึกเสียงเหล่านี้ (การบันทึกวิดีโอ) และการโต้ตอบทั้งหมดกับ ลูกค้าอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่มีการบันทึกเสียงดังกล่าว (การบันทึกวิดีโอ) และการโต้ตอบกัน