คู่มือการซื้อขาย หน้า
ชื่อ
ราคา
สเปรด
เปลี่ยน
DOGE/USD
0.16552
0.00113
+1.360%
Bitcoin / USD
42365.95
0.10
+0.660%
Ethereum / USD
3168.06
0.00
+0.650%
Litecoin / USD
138.54
0.22
+0.450%
ANT/USD
6.9725
0.0447
+2.300%