NEO/USD
ขาย 10.1350
สเปรด สเปรด0.0645
ซื้อ 10.1995

ซื้อขาย NEO to US Dollar - NEO/USD แผนภูมิ

ขาย 10.1350
สเปรด สเปรด0.0645
ซื้อ 10.1995
iPhone Image
ซื้อขายหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินชั้นนำของโลกด้วยคริปโตหรือเงินตรา
iMac Image
ซื้อขายหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินชั้นนำของโลกด้วยคริปโตหรือเงินตรา
iMac Image

ข่าวการตลาด

1BTC
ลงทุน
20BTC
กำไร
เลเวอเรจ:
x20
พลังของเลเวอเรจ
ซื้อขายในลีกใหญ่ด้วย 100 Bitcoin สำหรับทุกๆ 1 Bitcoin ที่คุณใส่เข้าไป

NEO/USD ประวัติราคา

วันที่ ปิด เปลี่ยน เปลี่ยน(%) เปิด สูง ต่ำ
Jun 1, 2023 10.1979 -0.2718 -2.60% 10.4697 10.5071 10.1450
May 31, 2023 10.4697 -0.2120 -1.98% 10.6817 10.7694 10.1959
May 30, 2023 10.6822 -0.1002 -0.93% 10.7824 11.1181 10.5440
May 29, 2023 10.7819 -0.0634 -0.58% 10.8453 11.4971 10.6782
May 28, 2023 10.8468 0.2290 2.16% 10.6178 10.9171 10.5360
May 27, 2023 10.6178 0.8952 9.21% 9.7226 10.6298 9.6686
May 26, 2023 9.7226 -0.1379 -1.40% 9.8605 9.8686 9.5877
May 25, 2023 9.8604 -0.6841 -6.49% 10.5445 10.7211 9.7452
May 24, 2023 10.5445 0.3880 3.82% 10.1565 10.7385 9.9874
May 23, 2023 10.1570 0.3267 3.32% 9.8303 10.4482 9.6737
May 22, 2023 9.8303 0.7456 8.21% 9.0847 9.8886 9.0240
May 21, 2023 9.0847 -0.3068 -3.27% 9.3915 9.4233 9.0847
May 20, 2023 9.3916 -0.0700 -0.74% 9.4616 9.4621 9.3278
May 19, 2023 9.4619 0.0347 0.37% 9.4272 9.5019 9.2983
May 18, 2023 9.4270 -0.0838 -0.88% 9.5108 9.5217 9.2848
May 17, 2023 9.5107 0.1959 2.10% 9.3148 9.5178 9.2274
May 16, 2023 9.3157 0.0311 0.33% 9.2846 9.3435 9.1292
May 15, 2023 9.2846 0.2133 2.35% 9.0713 9.3899 8.8999
May 14, 2023 9.0712 0.0294 0.33% 9.0418 9.1458 8.9026
May 13, 2023 9.0418 -0.1021 -1.12% 9.1439 9.1529 8.9637